Léčba a výhled Ewingova sarkomu fáze 4

Ewingův sarkom ve 4. stádiu je pokročilá rakovina, která postihuje kosti nebo měkkou tkáň kolem kostí. Léčba je nejúčinnější, když je diagnostikována včas, ale na úspěšném výsledku se podílí mnoho faktorů.

Ewingův sarkom je vzácný typ rakoviny. Vyskytuje se v kostech nebo v měkké tkáni kolem kostí.

Obvykle začíná v kostech nohy nebo pánevní kosti, ale může začít v jakékoli kosti. Je také možné, že se Ewingův sarkom vyvine v měkké tkáni břicha, hrudníku nebo plic.

Lidé v jakémkoli věku mohou dostat tuto rakovinu, ale je to nejčastější u lidí mladších 20 let.

Ewingův sarkom ve 4. stádiu je pokročilá rakovina. Ve 4. stadiu se Ewingův sarkom rozšířil do lymfatických uzlin a do oblastí těla mimo původní místo rakoviny.

Léčba a pozitivní výsledky v této fázi jsou stále možné, i když nejlepší výsledky nastanou, když je diagnostikována včas. Individuální faktory mohou hrát velkou roli v úspěchu léčby Ewingova sarkomu.

Jak časté je to a kdo je nejvíce ohrožen?

Ewingův sarkom je vzácný typ rakoviny. Lidé v jakémkoli věku mohou tuto rakovinu vyvinout, ale nejčastěji se vyskytuje u dětí a mladých dospělých.

Ewingův sarkom je druhým nejčastějším typem rakoviny kostí u dětí. Tvoří asi 2 % dětských diagnóz rakoviny.

Podle National Organization for Rare Disorders (NORD) se u 2,93 z každého 1 milionu Američanů ve věku 10–20 let vyvine Ewingův sarkom.

Rakovina je o něco častější u mužů a je častěji pozorována u lidí evropského původu než u lidí s africkým nebo asijským původem.

V jaké fázi je Ewingův sarkom nejčastěji diagnostikován?

Ewingův sarkom lze diagnostikovat v jakékoli fázi. Často se to zjistí, když rodič přivede dítě k lékaři s tím, co se zdá být zranění. V jiných případech vede skutečné zranění k diagnóze Ewingova sarkomu, když rentgenové paprsky zaznamenají nádor.

Ewingův sarkom však postupuje rychle a časné příznaky lze snadno přehlédnout. Některé děti a mladí dospělí jsou poprvé diagnostikováni ve 4.

Staging Ewingova sarkomu

Stádium rakoviny se týká velikosti nádoru a toho, jak moc se rakovina rozšířila za své původní umístění.

Stádia rakoviny se pohybují od 0 do 4. Rakoviny stadia 0 jsou malé nádory, které se vůbec nerozšířily, zatímco rakoviny stupně 4 se rozšířily do vzdálených oblastí těla a nádory jsou větší.

Ve fázi 4 Ewingova sarkomu má nejčastěji šířit do plic, jiných kostí nebo kostní dřeně.

Ewingův sarkom je rychle rostoucí sarkom. Může postupovat přes fáze velmi rychle.

Ewingův sarkom fáze 4 znamená:

 • v kosti je více než jeden nádor
 • rozšířila se do blízkých lymfatických uzlin
 • rozšířila se do orgánů, jako jsou játra, plíce nebo mozek
 • rakovina se rozšířila do vzdálených částí těla

Jak se léčí Ewingův sarkom ve 4. stádiu?

Léčba Ewingova sarkomu 4. fáze se zaměřuje na zabíjení rakovinných buněk a odstranění nebo zmenšení velikosti nádoru. Léčba je podobná léčbě používaným ve všech fázích Ewingova sarkomu.

Léčba obvykle zahrnuje:

 • Chemoterapie: Chemoterapie je důležitou součástí léčby ve všech fázích Ewingova sarkomu. Lidé s Ewingovým sarkomem ve stádiu 4 obvykle dostávají velmi silné kombinace léků.
 • Chirurgická operace: Pokud je to možné, provede se operace k odstranění nádoru. Lékaři se podívají na velikost a umístění nádoru, aby zjistili, zda je tato možnost.
 • Radiační terapie: Radiační terapie se často používá, když nelze provést operaci. Záření může zničit rakovinné buňky a nádory.
 • Klinické testy: Lidé s Ewingovým sarkomem stadia 4 mohou mít nárok na klinické studie. Váš lékař vám může sdělit, jaké možnosti máte k dispozici.

Co může ovlivnit výsledky léčby?

Existuje několik faktorů, které přispívají k úspěchu léčby ve 4. stadiu. Největším faktorem je, jak daleko se rakovina rozšířila.

Ačkoli se jakákoli rakovina klasifikovaná jako 4. stupeň rozšíří, některé případy se rozšíří mnohem dále do těla a orgánů než jiné.

Obecně platí, že léčba je méně úspěšná, když se rakovina rozšířila po celém těle. Kromě toho mohou mít vliv konkrétní místa, kam se rakovina šíří. Podle 2017 výzkumvýsledky jsou obvykle lepší, pokud se rakovina nerozšíří do kostní dřeně.

Je však důležité mít na paměti, že důležité jsou také individuální faktory. Věk člověka, celkový zdravotní stav, genetika a reakce na léčbu mohou mít velký vliv na výsledky. Je nemožné předpovědět přesný průběh onemocnění pouhým pohledem na stadium rakoviny nebo velikost nádoru.

Jaký je výhled Ewingova sarkomu ve 4. stádiu?

Podle American Cancer Society5letá míra přežití u lidí s Ewingovým sarkomem stadia 4 byla v letech 2010 až 2016 39 %.

Pětiletá míra přežití u lidí s Ewingovým sarkomem, kteří byli diagnostikováni brzy, byla ve stejném období 82 %.

Míra přežití je založena na minulých datech. Léčba rakoviny se v posledním desetiletí zlepšila. Je možné, že současná míra přežití je vyšší, než naznačují tato čísla. Tato čísla jsou navíc pouze odhady a nemohou předvídat jednotlivé výsledky.

Jaké jsou příznaky Ewingova sarkomu fáze 4?

Přesné příznaky Ewingova sarkomu závisí na tom, která kost je postižena. Ve 4. stádiu však rakovina metastázuje nebo se rozšíří. To znamená, že je pravděpodobné, že příznaky budou také rozšířené.

Příznaky Ewingova sarkomu fáze 4 mohou zahrnovat:

 • celotělová slabost
 • ztráta váhy
 • horečka
 • únava
 • křehké kosti

V dřívějších stádiích mohou být příznaky někdy snazší přehlédnout. Mohou být mylně považovány za opotřebované nebo za lehké zranění.

Časné příznaky mohou zahrnovat:

 • ztuhlost
 • bolest, která je horší v noci
 • otok
 • bolest, která přichází a odchází, ale nezlepšuje se

Sečteno a podtrženo

Ewingův sarkom je vzácný kostní nádor, který se nejčastěji vyskytuje u lidí mladších 20 let. Nádor rychle roste a symptomy lze v raných stádiích snadno přehlédnout.

Lidé s diagnózou Ewingova sarkomu ve 4. stádiu si mohou všimnout symptomů, jako je slabost, horečka, neúmyslná ztráta hmotnosti a křehké kosti.

Ve 4. stadiu je první léčbou chemoterapie k zabíjení rakovinných buněk. V mnoha případech je druhým krokem operace. Operace však není vždy možná. Velikost a umístění rakoviny určí, zda je chirurgický zákrok možností. Pokud tomu tak není, použije se radiační terapie.

Ewingův sarkom ve 4. stádiu je léčitelný. Velkou roli ve výsledku může hrát velikost a šíření nádoru, ale i jednotlivé faktory.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY