Sebevědomé emoce

Co jsou sebevědomé emoce?

Sebevědomé emoce jsou ty, které jsou ovlivněny tím, jak vidíme sami sebe a jak si myslíme, že nás vnímají ostatní. Patří mezi ně emoce jako pýcha, žárlivost a rozpaky.

Sebevědomí a sebeuvědomění jsou někdy zdravými známkami emocionální zralosti. Mohou vám pomoci zapadnout a fungovat v rámci komunity. Pocit viny poté, co řekl něco zraňujícího, je často vnímán jako projev dobrého charakteru. Pocit výčitek svědomí poté, co uděláte chybu, může pomoci napravit vztahy. Pozitivní sebevědomé emoce a negativní sebevědomé emoce mohou být zdravými a silnými motivátory.

Nadměrné sebevědomé emoce mohou být extrémně nezdravé. Mohou zhoršit příznaky stavů, jako je úzkost, deprese a hraniční porucha osobnosti. Mohou také způsobit sociální úzkost a izolaci.

Jaké jsou příznaky sebevědomých emocí?

Mít sebevědomé emoce v mírném množství je zdravé. Mít ohromující sebevědomé emoce není.

Mezi příznaky zdravých sebevědomých emocí patří:

 • být hrdý na úspěchy
 • baví se zapojit do sociálního prostředí
 • omlouvat se za chyby a nést zodpovědnost

Mezi příznaky nezdravých sebevědomých emocí patří:

 • reagovat na rozpaky hněvem a nepřátelstvím
 • vyhýbání se sociálním zážitkům
 • svalovat vinu na druhé za své chyby
 • pocit odpovědnosti za křivdy spáchané na sobě
 • mít nízké sebevědomí
 • pociťovat neklid, úzkost, depresi nebo nervozitu

Co způsobuje sebevědomé emoce?

Sebevědomé emoce se vyvíjejí ve vztahu k pochopení pravidel, norem a cílů. Malé děti si začínají vytvářet pocit sebe sama kolem 18 měsíců. To je, když se začnou rozvíjet sebevědomé emoce. Mnoho dětí má ve věku 3 let celou škálu sebevědomých emocí.

Adolescenti jsou zvláště náchylní k vysoké úrovni sebevědomí. V tomto věku děti poprvé zažívají výrazný sociální tlak.

Jaké jsou rizikové faktory sebevědomých emocí?

Nízké sebevědomí může způsobit nezdravé sebevědomé emoce. Můžete přebývat v negativních vědomých emocích v důsledku duševních poruch. Tyto podmínky mohou zahrnovat:

 • úzkost
 • Deprese
 • hraniční porucha osobnosti (BPD)
 • obsedantně kompulzivní porucha

Jaké jsou výhody sebevědomých emocí?

Zdravé sebevědomé emoce mají mnoho výhod. Pýcha často nutí lidi tvrdě pracovat pro úspěchy. Sebedůvěra nám dodává sebevědomí, které potřebujeme, abychom čelili novým výzvám. I negativní sebevědomé emoce mají v našem životě pozitivní roli. Žárlivost nám pomáhá určit, co chceme nejvíce.

Sebevědomí pochází ze sebeuvědomění. Emoce, které z nich vycházejí, nám pomáhají vnímat, jak zapadáme do společnosti. Sebeuvědomění nám pomáhá zlepšit sociální fungování. Porušení společenských pravidel skupiny způsobuje pocit viny, studu a rozpaků. I když jsou tyto emoce nepříjemné a znepokojující, mohou vyústit ve společenské přijetí.

Mohou sebevědomé emoce způsobit další problémy?

Nezdravé sebevědomí může vyústit v sociální úzkost. To může vést k izolaci, což dále zvyšuje sociální úzkost. To může také vést k nízkému sebevědomí a depresi.

Sebevědomé emoce mohou také bránit uzdravení z traumatických událostí. To platí zejména u pacientů s duševním onemocněním. Jeden studie hodnotili ženy, které mají BPD a prožily trauma. Kvůli svému traumatu se tyto ženy potýkaly s pocity studu, viny a studu. Tyto emoce bránily uzdravení a vedly ke zvýšeným symptomům BPD.

Lidé se mohou vyhnout lékařské péči, pokud cítí určité sebevědomé emoce. A studie zjistili, že mnoho lidí pociťuje stud, vinu a rozpaky, když hledají screeningové testy na pohlavně přenosné choroby. Tyto emoce spustilo testování a mluvení se sexuálními partnery. Tyto emoce mohou způsobit, že lidé odloží léčbu, kterou potřebují, nebo se jí vyhýbají.

Jaká léčba je k dispozici pro sebevědomé emoce?

Existuje mnoho způsobů, jak léčit nezdravé nebo nadměrné sebevědomé emoce. Chcete-li podpořit pozitivnější sebevědomí a zvýšit sebevědomí, můžete:

 • zapojte se do činností, díky kterým se budete cítit dobře
 • napište si seznam úspěchů nebo vlastností, na které jste hrdí
 • bojovat proti sociální úzkosti interakcí s lidmi při činnostech s nízkým rizikem, jako je drobný rozhovor s pokladní při nákupu potravin
 • buďte přesní a dodržujte své závazky, protože disciplína, kterou to vyžaduje, může zvýšit vlastní hodnotu
 • převzít odpovědnost za chyby a v případě potřeby provést nápravu
 • vyhněte se činnostem, které mohou způsobit negativní emoce, jako je vina nebo stud, pokud vás přistihnou, jako je lhaní nebo pomlouvání
 • zhluboka se nadechněte a cvičte všímavost, pokud se zabýváte minulými událostmi, které způsobují negativní emoce

Domluvte si schůzku s certifikovaným poradcem nebo psychologem, pokud tyto metody nenabízejí úlevu od přetrvávajícího sebevědomí. Poradce vám může pomoci určit příčinu nezdravých sebevědomých emocí a dát vám recepty na zmírnění úzkosti.

Jídlo s sebou

Sebevědomé emoce jsou vázány na sebeuvědomění. Zdravé sebevědomé emoce vám mohou poskytnout pozitivní motivaci a zlepšit sociální fungování. Nezdravé a ohromující sebevědomé emoce mohou vést k sociální úzkosti a izolaci.

Domluvte si schůzku s poradcem nebo terapeutem, pokud si myslíte, že bojujete s ohromujícím sebevědomím.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY