Nežádoucí účinky Nuedexta: Co potřebujete vědět

Nuedexta (dextromethorfan / chinidin) je lék na předpis, který se používá k léčbě pseudobulbárního afektu u dospělých. Nuedexta může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Mezi příklady patří závratě a problémy s játry.

Účinnými složkami přípravku Nuedexta jsou dextromethorfan hydrobromid a chinidin sulfát. (Účinná složka je to, co způsobuje, že lék funguje.) Lék je dodáván jako perorální kapsle.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o běžných, mírných a závažných vedlejších účincích, které může přípravek Nuedexta způsobit. Obecný přehled léku, včetně podrobností o jeho použití, naleznete v tomto článku.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Nuedexta?

Někteří lidé mohou během léčby přípravkem Nuedexta zaznamenat mírné až závažné nežádoucí účinky. Příklady běžně hlášených vedlejších účinků léku zahrnují:

 • kašel
 • průjem
 • zvracení
 • slabost
 • otoky rukou, kotníků nebo nohou
 • závrať*

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou mírné vedlejší účinky přípravku Nuedexta?

U přípravku Nuedexta byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • kašel
 • průjem
 • plynatost (plynatost)
 • chřipka
 • otoky rukou, kotníků nebo nohou
 • infekce močových cest (UTI)
 • zvracení
 • slabost
 • závrať
 • mírná alergická reakce*

Ve většině případů by tyto nežádoucí účinky měly být dočasné. A některé lze snadno zvládnout. Ale pokud máte příznaky, které přetrvávají nebo jsou obtěžující, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřestávejte užívat přípravek Nuedexta, pokud vám to nedoporučí lékař.

Nuedexta může způsobit mírné vedlejší účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

* Po užití přípravku Nuedexta je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen. Další informace naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Nuedexta?

U přípravku Nuedexta byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • nepravidelný srdeční rytmus
 • nízký počet krevních destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve)

 • serotoninový syndrom, zvláště při užívání s některými antidepresivy

 • problémy s játry*

 • těžká alergická reakce*

Pokud se u Vás během užívání přípravku Nuedexta objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje a kontroluje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Nuedextou, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích Nuedexty

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích přípravku Nuedexta.

Je Nuedexta bezpečná pro starší dospělé?

Ano, přípravek Nuedexta je považován za bezpečný pro starší dospělé (ve věku 65 let a více). Ve studiích přípravku Nuedexta nebyly prokázány nežádoucí účinky, které by se častěji vyskytovaly u starších dospělých ve srovnání s mladšími dospělými.

Obecně však platí, že u starších lidí je pravděpodobnější, že budou mít určité zdravotní stavy, jako jsou srdeční problémy. Tyto stavy by mohly zvýšit riziko nežádoucích účinků přípravku Nuedexta.

Kvůli tomuto riziku mohou lékaři starším dospělým na začátku léčby předepsat nižší dávku přípravku Nuedexta. Lékař pak může v průběhu času dávku pomalu zvyšovat, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků. Podrobnosti o dávkování Nuedexty naleznete v tomto článku.

Chcete-li se dozvědět více o přípravku Nuedexta a možných vedlejších účincích souvisejících s věkem, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Může Nuedexta způsobit přibírání na váze?

Není to pravděpodobné. Zvýšení tělesné hmotnosti nebylo ve studiích přípravku Nuedexta hlášeno jako vedlejší účinek.

Pokud máte obavy z přibírání na váze s přípravkem Nuedexta, promluvte si se svým lékařem.

Způsobuje Nuedexta dlouhodobé vedlejší účinky?

Je to nepravděpodobné. Dlouhodobé nežádoucí účinky nebyly ve studiích přípravku Nuedexta hlášeny.

Pokud máte obavy z možných dlouhodobých nežádoucích účinků přípravku Nuedexta, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých vedlejších účincích, které může přípravek Nuedexta způsobit.

Závrať

Častým nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích přípravku Nuedexta byly závratě. Závratě mohou způsobit ztrátu rovnováhy a v některých případech mohou vést k pádům.

Některé faktory mohou zvýšit riziko závratí, které vedou k pádům během léčby Nuedextou. Patří mezi ně problémy s chůzí a rovnováhou nebo pády v anamnéze.

Co by mohlo pomoci

Pokud máte během léčby Nuedextou závratě, poraďte se se svým lékařem. Mohou doporučit tipy pro zvládnutí tohoto vedlejšího účinku.

Váš lékař může například doporučit, abyste se posadili a odpočívali, když máte závratě. Mohou také navrhnout, abyste se vyhnuli náhlé změně polohy, například příliš rychlému přechodu ze sedu do stoje.

Může být také užitečné podívat se na tento článek, kde najdete tipy na zvládání závratí.

Problémy s játry

Přípravek Nuedexta může u některých lidí způsobit problémy s játry. Některé jaterní problémy byly ve studiích přípravku Nuedexta častější než jiné.

Běžné byly například vysoké hladiny jaterních enzymů (proteinů). To může být příznakem poškození jater. Hepatitida (zánět jater) nebyla ve studiích hlášena, ale tento vedlejší účinek byl hlášen od doby, kdy byl k dispozici chinidin*.

Problémy s játry mohou způsobit příznaky jako:

 • únava (nízká energie)

 • snížená chuť k jídlu
 • bolest břicha
 • žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma)

* Chinidin je jednou z aktivních složek přípravku Nuedexta. Účinná látka je to, co způsobuje, že lék funguje.

Co by mohlo pomoci

Pokud se u Vás během léčby přípravkem Nuedexta vyskytnou příznaky jaterních potíží, ihned to sdělte svému lékaři. Mohou nařídit testy ke kontrole funkce jater.

Pokud testy prokážou, že máte problémy s játry, lékař vám pravděpodobně doporučí přestat užívat přípravek Nuedexta. Mohou vám doporučit další způsoby, jak váš stav zvládnout.

Alergická reakce

Jako většina léků může Nuedexta u některých lidí způsobit alergickou reakci. Tento vedlejší účinek však nebyl ve studiích zaznamenán.

Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží (obvykle na očních víčkách, rtech, rukou nebo nohou)

 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • perorální antihistaminikum, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na přípravek Nuedexta, rozhodne, zda máte v užívání pokračovat.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na přípravek Nuedexta, může vás požádat o přechod na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby přípravkem Nuedexta zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste užívali, když se u vás objevil vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Zapisování poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak na vás přípravek Nuedexta působí. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Upozornění pro Nuedexta

Níže jsou uvedeny důležité informace, které byste měli zvážit, než začnete přípravek Nuedexta užívat.

Varování

Nuedexta může někdy způsobit škodlivé účinky u lidí, kteří mají určité onemocnění. Toto je známé jako interakce lék-stav. Další faktory mohou také ovlivnit, zda je pro vás Nuedexta dobrou léčebnou možností.

Než začnete přípravek Nuedexta užívat, poraďte se se svým lékařem o své zdravotní anamnéze. Nezapomeňte jim sdělit, zda se na vás vztahuje některý z následujících faktorů:

 • problémy s chůzí a rovnováhou nebo pády v anamnéze

 • myasthenia gravis
 • srdeční problémy, jako je srdeční selhání nebo syndrom dlouhého QT intervalu
 • minulou alergickou reakci na Nuedexta nebo kteroukoli z jeho složek
 • těhotenství
 • kojení

Alkohol a Nuedexta

Během léčby přípravkem Nuedexta byste neměli pít alkohol, dokud nevíte, jak na vás lék působí.

Kombinace alkoholu s přípravkem Nuedexta totiž může zhoršit některé nežádoucí účinky léku. Mezi příklady patří zvracení a závratě.* Pití velkého množství alkoholu během léčby může také zvýšit riziko jaterních problémů* z Nuedexty. Z tohoto důvodu může být nejlepší omezit množství alkoholu, které konzumujete během užívání Nuedexty.

Máte-li otázky ohledně pití alkoholu během léčby přípravkem Nuedexta, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ výše.

Těhotenství a kojení s Nuedextou

Není známo, zda je bezpečné užívat přípravek Nuedexta během těhotenství nebo kojení. Před zahájením léčby přípravkem Nuedexta je důležité promluvit si se svým lékařem, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět nebo kojit.

Na co se zeptat svého lékaře

Jako většina léků může Nuedexta způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Většina je však dočasná a odezní po několika dnech až týdnech. Máte-li dotazy ohledně nežádoucích účinků, které může přípravek Nuedexta způsobit, promluvte si se svým lékařem.

Příklady otázek, které vám pomohou začít:

 • Mohly by nějaké jiné léky, které užívám, zvýšit riziko nežádoucích účinků přípravku Nuedexta?
 • Zvyšují nějaké zdravotní stavy, které mám, riziko nežádoucích účinků tohoto léku?
 • Existují nějaké vedlejší účinky přípravku Nuedexta, o kterých bych vám měl hned říct?

Chcete-li se dozvědět více o Nuedexta, přečtěte si tyto články:

 • Nuedexta (dextromethorfan/chinidin)
 • Vše o dávkování Nuedexta
 • Nuedexta a náklady: Co potřebujete vědět

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Vyloučení odpovědnosti: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY