Porozumění rakovině stadia 4

Rakovina 4. stádia je pokročilá rakovina. To znamená, že se rakovina rozšířila do různých oblastí vašeho těla. Možnosti léčby závisí na typu rakoviny a mohou být schopny zpomalit růst rakoviny a zlepšit kvalitu života.

Většina rakoviny je často popisována ve stádiích. Tato stádia jsou obvykle seskupena číselně od 0 do 4, přičemž stádium 4 je pokročilá rakovina. Fáze nabízejí informace o velikosti rakoviny, umístění, jak daleko se rozšířila a zda zasáhla blízké orgány nebo tkáně.

Fáze rakoviny se určují pomocí fyzických vyšetření, zobrazovacích skenů a dalších testů, které mohou poskytnout informace o stavu rakoviny.

Stádium rakoviny může také pomoci lékařskému týmu rozhodnout o průběhu léčby a určit, jak úspěšná může být určitá léčba. Například rakovina v raném stádiu může nejlépe reagovat na operaci a ozařování, zatímco rakovina ve 4. stádiu může lépe reagovat na chemoterapii nebo cílenou terapii.

Zatímco staging rakoviny je důležitý, mnoho faktorů ovlivní váš výhled. Ve výsledku hraje roli váš věk a celkový zdravotní stav, jak rakovina reaguje na léčbu a vlastnosti konkrétních druhů rakoviny.

Co je rakovina stupně 4?

Rakovina 4. stádia neboli metastatická rakovina je pokročilá rakovina. To obvykle znamená, že se rakovina rozšířila mimo své původní umístění do blízkých orgánů nebo jiných vzdálených částí těla.

Ačkoli toto pokročilé stadium rakoviny vyžaduje odbornou péči, lidé mohou po léčbě žít několik let. Výhled a možnosti léčby pro lidi s rakovinou se liší podle konkrétního typu rakoviny. Tyto rozdíly také ovlivňují celkovou míru přežití.

Ve fázi 4 závisí možnosti léčby na typu a umístění rakoviny, celkovém zdravotním stavu osoby a celkové odpovědi rakoviny na léčbu. Obvykle je cílem léčby 4. stupně:

 • zpomalit nebo zastavit nový růst rakovinných buněk
 • snížit nebo zmírnit příznaky osoby
 • minimalizovat komplikace
 • zlepšit kvalitu života

Jak lékaři stadia rakovinu?

Většina rakovin je typicky seskupena do stádií od 0 do 4, přičemž 4 označují nejpokročilejší stádium rakoviny. Obecně lze říci, že stadia rakoviny jsou:

 • Stádium 0 (karcinom in situ): Jsou nalezeny abnormální buňky, ale nešíří se.
 • Fáze 1: Toto je rané stadium rakoviny. Neprorostla hluboko do okolních tkání.
 • Fáze 2 a 3: V těchto fázích rakovina prorostla hlouběji do blízkých tkání. Může se také rozšířit do lymfatických uzlin, ale ne do jiných oblastí těla. Tato stádia jsou více definována pro konkrétní typy rakoviny.
 • Fáze 4: Jedná se o pokročilé stadium rakoviny. Rakovina se rozšířila do jiných orgánů nebo částí těla.

Výše uvedená stádia rakoviny jsou určena po identifikaci rakoviny etapa TNM. Specifika systému TNM se pro každý typ rakoviny liší, ale k popisu používá písmena a čísla:

 • Nádor (T): Písmeno „T“ je následováno písmenem, číslem nebo kombinací obou, které odpoví na určité otázky týkající se velikosti nádoru, umístění nebo toho, zda prorostl do blízkých tkání nebo orgánů.
 • Lymfatické uzliny (N): Za písmenem „N“ často následuje číslo od 0 do 3, které označuje, zda se nádor rozšířil do blízkých lymfatických uzlin, a pokud ano, kolik lymfatických uzlin bylo postiženo.
 • Metastáza (M): Písmeno „M“ a číslo za ním označují, zda se rakovina rozšířila a jak daleko se rozšířila. Tato čísla jdou od 0 do M1, přičemž 0 znamená, že se rakovina nerozšířila a M1 znamená, že se rakovina rozšířila.

Kromě toho existují některé typy rakoviny kategorizováno podle stupněobvykle jdoucí od stupně 1 do stupně 3 nebo stupně 4. Stupeň rakoviny popisuje, do jaké míry rakovinné buňky vypadají jako zdravé buňky, přičemž vyšší stupeň označuje pokročilejší rakovinu.

Zdravá buněčná tkáň často obsahuje mnoho typů buněčných skupin pohromadě. Pokud rakovinová tkáň vypadá jako zdravá tkáň s mnoha různými buněčnými skupinami, je považována za nádor nízkého stupně. Pokud rakovinná tkáň vypadá velmi odlišně od zdravé tkáně, je považována za nádor vysokého stupně.

Rakovina s vyšším stupněm se obvykle považuje za ohroženou rychlejším šířením. Různé typy rakoviny budou mít různé způsoby přiřazování známek.

Jsou všechny druhy rakoviny ve stádiu?

Ne všechny druhy rakoviny jsou stadiovány. Staging je způsob, jak měřit, jak daleko se rakovina rozšířila po celém těle. Rakoviny zahrnující systémy celého těla, jako je leukémie, rakovina krve, se již rozšířily po celém těle v době diagnózy. Tyto rakoviny používají jiné metody k měření postupu rakoviny.

Jak se obvykle léčí rakovina stupně 4?

Léčba a výhled pro lidi s rakovinou stadia 4 závisí na konkrétním typu léčené rakoviny. Obecně platí, že cílem léčby rakoviny 4. stupně je zastavit nebo zpomalit šíření rakoviny, zvládnout symptomy nebo komplikace rakoviny a zlepšit kvalitu života člověka.

Existuje několik možností léčby rakoviny 4. stupně. Tyto metody mohou být použity buď samostatně, nebo jako kombinované léčby, v závislosti na povaze rakoviny.

 • Chemoterapie: Chemoterapie je často jedinou volbou pro někoho s pokročilým stádiem rakoviny. Dávku a frekvenci lze upravit podle potenciálních rizik, vedlejších účinků a individuálních preferencí.
 • Radiační terapie: Radiační terapie se často používá v kombinaci s chirurgickým zákrokem nebo chemoterapií a může pomoci zmenšit nádory a zmírnit příznaky.
 • Chirurgická operace: Chirurgie se u rakoviny 4. stupně často nepoužívá, pokud nejsou místa nádoru malá a operace může pomoci zmírnit příznaky a zabránit dalšímu šíření.
 • Imunoterapie: Imunoterapie může pomoci vašemu imunitnímu systému v boji proti rakovině a používá se spíše v pokročilém stádiu rakoviny. Existují různé imunoterapie a míra úspěšnosti pro různé typy rakoviny.
 • Cílená terapie: Cílená terapie je přesná medikace, která se zaměřuje na určité rakovinné proteiny a ovlivňuje jejich růst. Může léčit mnoho různých typů rakoviny a může být použit v kombinaci s jinými způsoby léčby.
 • Hormonální terapie: Hormonální terapie může být použita u rakoviny, která závisí na hormonech, aby mohla růst, jako je rakovina prsu a prostaty. Při použití s ​​jinými způsoby léčby může snížit velikost nádoru, snížit riziko recidivy nebo dokonce zničit rakovinné buňky.

Jaká je průměrná míra přežití u lidí s rakovinou stadia 4?

Míra přežití u rakoviny stupně 4 závisí na typu rakoviny, jejím stupni, na tom, jak dobře rakovina reaguje na léčbu, na vašem věku a na vašem celkovém zdraví.

Zde jsou obecné relativní míry přežití stupně 4 pro běžné typy rakoviny:

Typ rakoviny 5letá relativní míra přežití
Rakovina prsu 30 %
Nemalobuněčný karcinom plic 9 %
Rakovina prostaty 32 %
Kolorektální rakovina 16 %
Melanom (rakovina kůže). 30 %
Rakovina děložního hrdla 17 %

Rakovina 4. stádia je pokročilá rakovina. Znamená to, že se rakovina rozšířila mimo své původní místo a do jiných oblastí těla. Rakovina 4. stádia není obvykle léčitelná, ale léčba může zlepšit celkové přežití a kvalitu života.

Možnosti léčby a míra přežití rakoviny 4. stupně do značné míry závisí na typu rakoviny, na tom, jak dobře reaguje na léčbu, na celkovém zdraví člověka a na několika dalších faktorech. Léčba rakoviny stupně 4 může zahrnovat kombinaci terapií, jako je chirurgie, chemoterapie, ozařování, imunoterapie nebo cílená terapie.

Každý typ rakoviny je jiný. Úzce spolupracujte se svým zdravotnickým týmem, abyste porozuměli všem svým možnostem.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY