Vedlejší účinky Vtama: Co potřebujete vědět

Vtama (tapinarof) je krém na předpis používaný k léčbě plakové psoriázy u dospělých. Vtama může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Příklady zahrnují oteklé vlasové folikuly (póry), kožní vyrážku a svědění.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Vtama?

Někteří lidé mohou během léčby přípravkem Vtama zaznamenat mírné až závažné nežádoucí účinky. Ve studiích byly běžně hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • odbarvené a oteklé vlasové folikuly (póry)*
 • zánět nosu a krku

 • kožní vyrážka nebo podráždění, včetně olupování, pálení nebo štípání v místě aplikace krému

 • bolest hlavy
 • svědění
 • chřipka nebo příznaky podobné chřipce*

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou mírné vedlejší účinky přípravku Vtama?

U přípravku Vtama byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • zánět nosu a krku
 • ucpaný sinus nebo nosní (nosní) kongesce
 • bolavé, oteklé hrdlo
 • rýma
 • infekce horních cest dýchacích
 • chřipka nebo příznaky podobné chřipce*
 • bolest hlavy
 • odbarvené a oteklé vlasové folikuly (póry)*
 • kožní vyrážka nebo podráždění, včetně olupování, pálení nebo štípání v místě aplikace krému
 • svědění
 • mírná alergická reakce*†

Ve většině případů by tyto nežádoucí účinky měly být dočasné. A některé lze snadno zvládnout domácími prostředky nebo volně prodejnými léky. Ale pokud máte přetrvávající nebo obtěžující příznaky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřerušujte léčbu přípravkem Vtama, pokud to nedoporučí váš lékař.

Vtama může způsobit mírné vedlejší účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.
† Po aplikaci přípravku Vtama je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Vtama?

Ve studiích přípravku Vtama nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. Stále se však mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky, jako je závažná alergická reakce*†.

Pokud se u Vtama objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.
† Po aplikaci přípravku Vtama je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje a kontroluje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Vtama, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích Vtama

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích Vtama.

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Vtama ve srovnání s vedlejšími účinky přípravku Zoryve?

I když Vtama i Zoryve léčí plakovou psoriázu, fungují odlišně. Jejich běžné vedlejší účinky jsou porovnány níže:

 • Zoryve: žaludeční nevolnost, potíže se spánkem, infekce močového měchýře
 • Vtama: kožní vyrážka, svědění a hrbolky
 • Zoryve a Vtama: bolesti hlavy, příznaky nachlazení nebo příznaky chřipky

Kromě toho se Zoryve nedoporučuje lidem se středně závažnými až závažnými jaterními problémy.

Promluvte si se svým lékařem, pokud máte otázky týkající se Vtama nebo Zoryve. Mohou vám pomoci rozhodnout, která možnost léčby je pro vás lepší.

Způsobuje Vtama dlouhodobé vedlejší účinky?

Dlouhodobé nežádoucí účinky nebyly hlášeny v jednoletých studiích přípravku Vtama. K vyhodnocení bezpečnosti léčby přípravkem Vtama po delší dobu je zapotřebí více studií. Pokud máte obavy z možných dlouhodobých vedlejších účinků tohoto léku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých vedlejších účincích, které může Vtama způsobit.

Odbarvené a oteklé vlasové folikuly (póry)

Folikulitida (zbarvené a oteklé vlasové folikuly) byla častým vedlejším účinkem hlášeným ve studiích s přípravkem Vtama. Folikulitida může způsobit příznaky, jako jsou:

 • bolest typu „popálení žiletkou“.
 • hnisem naplněné folikuly

 • odbarvené, vyvýšené oblasti kolem vlasových folikulů
 • oblast je teplá na dotek

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko folikulitidy během léčby tímto lékem, patří:

 • přehřátí
 • oholení oblasti aplikace
 • nosit těsné oblečení v oblasti aplikace

Mezi další rizikové faktory folikulitidy patří cukrovka, obezita, slabý imunitní systém nebo dlouhodobá léčba antibiotiky.

Co by mohlo pomoci

Pokud se u vás během léčby přípravkem Vtama objeví folikulitida, udržujte oblast čistou a suchou a noste volné oblečení. Ke snížení otoků můžete použít studený obklad nebo namočit oblast do vlažné vody s trochou epsomské soli. Sledujte, zda se v dané oblasti nevyskytují známky infekce, jako je horečka, folikuly plné hnisu, zbarvené pruhy a oblast je teplá na dotek.

Pokud se u vás objeví známky infekce, okamžitě se poraďte se svým lékařem. Pravděpodobně doporučí urgentní lékařské vyšetření.

Chřipka nebo příznaky podobné chřipce

Chřipka byla častým vedlejším účinkem* hlášeným ve studiích přípravku Vtama. Chřipka může způsobit příznaky jako:

 • horečka nebo zimnice
 • rýma
 • přetížení dutin
 • kašel
 • bolesti těla
 • únava (nízká energie)

 • bolest krku

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko chřipky nebo symptomů podobných chřipce během léčby tímto lékem, patří:

 • být starší dospělý (ve věku 65 let nebo starší)
 • s chronickými zdravotními stavy, jako je astma, cukrovka nebo srdeční onemocnění

* Vtama sama o sobě nezpůsobí chřipku, která je způsobena virem. Ale léčba tímto lékem může zvýšit riziko, že dostanete chřipku.

Co by mohlo pomoci

Pokud máte během léčby Vtama příznaky chřipky, zvažte zvýšení příjmu tekutin a více odpočinku. Volně prodejné léky mohou pomoci zmírnit vaše příznaky. Tyto zahrnují:

 • Sudafed (pseudoefedrin) při přetížení

 • Tylenol (acetaminofen) na horečku nebo bolest
 • pastilky do krku na bolest v krku

Požádejte svého lékárníka, aby vám pomohl vybrat ty nejlepší produkty, a postupujte podle pokynů na obalu léků.

Kontaktujte svého lékaře, pokud se vaše příznaky zhorší nebo se u vás objeví horečka. Pravděpodobně doporučí lékařské vyšetření.

Alergická reakce

Jako většina léků může Vtama u některých lidí způsobit alergickou reakci. Tento vedlejší účinek však nebyl ve studiích zaznamenán. Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží (obvykle na očních víčkách, rtech, rukou nebo nohou)

 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • perorální antihistaminikum, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na přípravek Vtama, rozhodne, zda máte pokračovat v léčbě.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na přípravek Vtama, může vás požádat o přechod na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby Vtama zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste aplikovali, když jste měli vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Uchovávání poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak vás Vtama ovlivňuje. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Upozornění pro Vtama

Níže jsou důležité informace, které byste měli zvážit, než začnete Vtama.

Alkohol a Vtama

Nejsou známy žádné interakce mezi alkoholem a Vtama. Pokud však pijete alkohol, může vám lékař doporučit, abyste omezili, protože to může způsobit závažnější plakovou psoriázu.

Pokud máte obavy z konzumace alkoholu během léčby tímto lékem, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem. Mohou vám říci, kolik, pokud vůbec nějaké, je pro vás bezpečné vypít.

Těhotenství a kojení s Vtama

Informace o bezpečnosti léčby přípravkem Vtama během těhotenství jsou omezené.

Těhotenství

Není k dispozici dostatek informací o studii, abychom věděli, zda aplikace krému Vtama během těhotenství může zvýšit riziko následujícího:

 • problémy s vývojem plodu (běžně známé jako vrozené vady)
 • těhotenská ztráta
 • jiné problémy pro těhotnou osobu nebo plod

Pokud jste těhotná nebo uvažujete o otěhotnění, poraďte se se svým lékařem, než začnete léčbu Vtama. Mohou vám pomoci rozhodnout, zda je pro vás tento lék bezpečný během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda je bezpečné aplikovat přípravek Vtama během kojení. Neexistují žádné studijní informace o tom, zda lék ovlivňuje produkci mléka, přechází do mateřského mléka nebo ovlivňuje kojené dítě.

Pokud kojíte nebo to plánujete, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék.

Na co se zeptat svého lékaře

Jako většina léků může Vtama způsobit nežádoucí účinky. Ale většina z nich je mírná a dočasná. Máte-li dotazy ohledně vedlejších účinků, které může tento lék způsobit, promluvte si se svým lékařem. Příklady otázek, které vám pomohou začít:

 • Jak dlouho trvá, než odezní většina vedlejších účinků přípravku Vtama?
 • Jak mám zvládat nežádoucí účinky, pokud se vyskytnou?
 • Existují specifické příznaky nebo vedlejší účinky Vtama, které naznačují, že vás musím okamžitě kontaktovat?

Chcete-li se dozvědět více o Vtama, přečtěte si tyto články:

 • Vše o Vtama
 • Podrobnosti o dávkování pro Vtama
 • Vtama a náklady: Co potřebujete vědět

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Vyloučení odpovědnosti: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY