Vedlejší účinky Ibsrely: Co potřebujete vědět

Ibsrela (tenapanor) je lék na předpis používaný k léčbě syndromu dráždivého tračníku. Ibsrela může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Příklady zahrnují nadýmání břicha, plynatost, průjem a závratě.

Konkrétně se přípravek Ibsrela používá u dospělých k léčbě syndromu dráždivého tračníku se zácpou (IBS-C), což je chronická (dlouhodobá) gastrointestinální (GI) porucha.

Ibsrela se dodává jako perorální tableta a obsahuje účinnou látku tenapanor. (Účinná látka je to, co způsobuje, že lék funguje.)

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o běžných, mírných a závažných vedlejších účincích, které může Ibsrela způsobit. Obecný přehled léku, včetně podrobností o jeho použití, naleznete v tomto článku.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Ibsrela?

Někteří lidé mohou během léčby přípravkem Ibsrela zaznamenat mírné až závažné nežádoucí účinky. Příklady běžně hlášených vedlejších účinků léku zahrnují:

 • závrať
 • průjem
 • plyn
 • nadýmání břicha

Jaké jsou mírné vedlejší účinky přípravku Ibsrela?

U přípravku Ibsrela byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • závrať
 • průjem
 • plyn
 • nadýmání břicha
 • neobvyklé zvuky žaludku
 • rektální krvácení
 • mírná alergická reakce*†

Ve většině případů by tyto nežádoucí účinky měly být dočasné. A některé lze snadno zvládnout změnami stravy, volně prodejnými léky nebo domácími prostředky. Ale pokud máte přetrvávající nebo obtěžující příznaky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřestávejte užívat přípravek Ibsrela, pokud vám to nedoporučí lékař.

Ibsrela může způsobit mírné nežádoucí účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.
† Po užití přípravku Ibsrela je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Ibsrela?

U přípravku Ibsrela byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • těžký průjem s dehydratací, zejména u osob s nízkou funkcí ledvin*
 • upozornění v rámečku: riziko vážné dehydratace u některých dětí*
 • těžká alergická reakce*†

Pokud se u Vás během užívání přípravku Ibsrela objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.
† Po užití přípravku Ibsrela je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje a kontroluje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Ibsrelou, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích přípravku Ibsrela

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích přípravku Ibsrela.

Může Ibsrela způsobit přibírání nebo hubnutí?

Přibývání na váze a hubnutí nebyly vedlejšími účinky hlášenými ve studiích přípravku Ibsrela. Přibývání nebo úbytek tekutin způsobený Ibsrelou nebo syndromem dráždivého tračníku však může způsobit dočasné zvýšení nebo snížení hmotnosti.

Pokud zaznamenáte významnou změnu své hmotnosti, okamžitě se poraďte se svým lékárníkem nebo lékařem.

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Ibsrela ve srovnání s nežádoucími účinky přípravku Trulance?

Ibsrela a Trulance (plecanatid) oba léčí IBS-C, ale fungují odlišně. Mezi vedlejší účinky, které mají společné, patří průjem, závratě, nadýmání a plynatost.

Další nežádoucí účinky se liší podle léku. Například Ibsrela může způsobit krvácení z konečníku. A Trulance může způsobit nevolnost, příznaky nachlazení, infekce horních cest dýchacích a infekce močových cest (UTI). Vzácným nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích Trulance byly také zvýšené jaterní enzymy.

Další informace o srovnání vedlejších účinků přípravku Ibsrela a Trulance získáte od svého lékaře nebo lékárníka.

Způsobuje Ibsrela dlouhodobé vedlejší účinky?

Dlouhodobé nežádoucí účinky nebyly ve studiích přípravku Ibsrela hlášeny. Studie však probíhaly pouze po dobu 26 týdnů.

Pokud máte obavy z možných dlouhodobých nežádoucích účinků přípravku Ibsrela, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých vedlejších účincích, které může přípravek Ibsrela způsobit.

Riziko vážné dehydratace u některých dětí

Ibsrela má a upozornění v rámečku pro riziko vážné dehydratace u některých dětí. Varování v rámečku je nejzávažnějším varováním Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Ibsrela není schválena pro použití u dětí jakéhokoli věku. Bezpečnost a účinnost použití přípravku Ibsrela u dětí mladších 18 let nebyla ve studiích potvrzena. A kvůli riziku život ohrožujícího průjmu a dehydratace by děti mladší 6 let neměly užívat tento lék.

Těžký průjem a dehydratace u dětí může způsobit příznaky jako:

 • malá až žádná tvorba moči (suchá plena)
 • mělké dýchání
 • nízký krevní tlak
 • bledá kůže
 • rychlý, nepravidelný srdeční tep
 • podrážděnost
 • liknavost, pomalost, neschopnost reagovat

Co by mohlo pomoci

Pokud dítě náhodně užije Ibsrelu, okamžitě zavolejte pediatra a vyhledejte okamžitou lékařskou péči. Podávat jim tekutiny ústy nemusí stačit, aby se zabránilo život ohrožující dehydrataci.

Pokud si myslíte, že mají lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňové číslo.

Těžký průjem

Těžký průjem byl častým nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích s Ibsrelou. Může způsobit příznaky jako:

 • křeče
 • nevolnost
 • bolest břicha a nadýmání

 • řídká, vodnatá stolice
 • nadměrné pohyby střev

Průjem může rychle vést ke ztrátě tekutin a zvýšit riziko dehydratace. Pokud se průjem neléčí, může způsobit vážné vedlejší účinky. Mezi příznaky dehydratace patří:

 • sucho v ústech a zvýšená žízeň
 • závrať
 • zvýšený tep
 • bolest hlavy
 • malý až žádný výdej moči
 • zmatek
 • letargie nebo neschopnost reagovat

Lidé s nízkou funkcí ledvin mají zvýšené riziko těžkého průjmu a dehydratace. Mezi další faktory, které mohou zvýšit riziko průjmu při užívání tohoto léku, patří:

 • citlivosti na potraviny
 • jíst nebo pít sladké věci
 • užívání doplňků hořčíku nebo laxativ
 • střevní infekce

Co by mohlo pomoci

Pokud máte během léčby přípravkem Ibsrela průjem, zvažte použití diety BRAT, která vám pomůže dočasně zmírnit příznaky. Ujistěte se, že pijete hodně vody a doplňte ji nápoji s nízkým obsahem cukru v elektrolytu. Pokud váš průjem pokračuje nebo se zhoršuje, poraďte se se svým lékařem. Pravděpodobně doporučí lékařské hodnocení.

Alergická reakce

Stejně jako většina léků může Ibsrela u některých lidí způsobit alergickou reakci. Ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen. Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží (obvykle na očních víčkách, rtech, rukou nebo nohou)

 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • perorální antihistaminikum, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na přípravek Ibsrela, rozhodne, zda máte v užívání pokračovat.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na přípravek Ibsrela, může vás požádat o přechod na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby přípravkem Ibsrela zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste užívali, když se u vás objevil vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Zapisování poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak na vás přípravek Ibsrela působí. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Varování pro Ibsrelu

Níže jsou uvedeny důležité informace, které byste měli zvážit, než začnete přípravek Ibsrela užívat.

Varování v rámečku: Riziko vážné dehydratace u některých dětí

Ibsrela má a upozornění v rámečku pro riziko vážné dehydratace u některých dětí. Varování v rámečku je nejzávažnějším varováním Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Ibsrela není schválena pro použití u dětí jakéhokoli věku. Studie nepotvrdily bezpečnost a účinnost přípravku Ibsrela u dětí mladších 18 let. A vzhledem k potenciálnímu nebezpečí život ohrožujícího průjmu a dehydratace by Ibsrela neměla být podávána dětem mladším 6 let.

Další informace naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ výše.

Další varování

Ibsrela může někdy způsobit škodlivé účinky u lidí s určitými podmínkami. Toto je známé jako interakce lék-stav. Zda je Ibsrela pro vás dobrou léčebnou možností, mohou také ovlivnit další faktory.

Před zahájením tohoto léku si promluvte se svým lékařem o své zdravotní anamnéze. Nezapomeňte jim sdělit, zda se na vás vztahuje některý z následujících faktorů:

 • nízká funkce ledvin nebo chronické onemocnění ledvin
 • zablokování střev
 • užívání jiných receptů, volně prodejných léků, vitamínů, bylin nebo doplňků
 • předchozí alergická reakce na Ibsrelu
 • těhotenství
 • kojení

Alkohol a Ibsrela

Nejsou známy žádné interakce mezi alkoholem a Ibsrelou. Máte-li otázky ohledně konzumace alkoholu při užívání tohoto přípravku droga, tporaďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení s Ibsrelou

Před zahájením léčby přípravkem Ibsrela se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete být těhotná.

Těhotenství

Ibsrela se obecně považuje za bezpečné užívat během těhotenství, protože se minimálně vstřebává do krevního řečiště. Ale pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měli byste si před zahájením léčby tímto lékem promluvit se svým lékařem.

Kojení

Ibsrela se obecně považuje za bezpečné užívat při kojení. Pokud však kojíte nebo to plánujete, měli byste si před zahájením léčby přípravkem Ibsrela promluvit se svým lékařem.

Na co se zeptat svého lékaře

Stejně jako většina léků může Ibsrela způsobit řadu vedlejších účinků, které se pohybují od mírných až po závažné. Většina je však dočasná a po několika dnech až týdnech odezní. Máte-li otázky ohledně nežádoucích účinků, které může přípravek Ibsrela způsobit, promluvte si se svým lékařem. Příklady, které vám pomohou začít:

 • Mohu užívat Imodium (loperamid) k léčbě průjmu způsobeného Ibsrelou?
 • Kdy vás mám kontaktovat ohledně závažnosti průjmu u přípravku Ibsrela?
 • Jak dlouho bude trvat, než průjem zmizí, jakmile přestanu užívat tento lék?

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Vyloučení odpovědnosti: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY