Vedlejší účinky Takhzyro: Co potřebujete vědět

Takhzyro (lanadelumab-flyo) je lék na předpis, který pomáhá předcházet těžkým otokům způsobeným hereditárním angioedémem (HAE). Takhzyro může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Příklady zahrnují reakce v místě vpichu a infekce horních cest dýchacích.

Takhzyro se používá u dospělých a dětí ve věku 2 let a starších k prevenci záchvatů způsobených HAE. Jedná se o genetický (zděděný) stav, který způsobuje těžké záchvaty otoku. Otok nejčastěji postihuje obličej, ruce a nohy.

Aktivní složkou v Takhzyro je lanadelumab-flyo.* (Účinná složka je to, díky čemu lék funguje.) Takhzyro je biologický léky, což znamená, že je vyroben z částí živých buněk.

Takhzyro se dodává jako tekutý roztok v předplněné injekční stříkačce nebo lahvičce. Vstříknete si drogu pod kůži.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o běžných, mírných a závažných vedlejších účincích, které může přípravek Takhzyro způsobit. Obecný přehled léku, včetně podrobností o jeho použití, naleznete v tomto článku.

* Důvod, proč se „-flyo“ objevuje na konci názvu léku, je ukázat, že lék se liší od podobných léků, které mohou být v budoucnu vytvořeny.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Takhzyro?

Někteří lidé mohou během léčby přípravkem Takhzyro zaznamenat mírné až závažné nežádoucí účinky. Příklady běžně hlášených nežádoucích účinků Takhzyro zahrnují:

 • reakce v místě vpichu*
 • infekce horních cest dýchacích*, jako je běžné nachlazení

 • bolest hlavy
 • vyrážka
 • průjem

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou mírné vedlejší účinky Takhzyro?

U přípravku Takhzyro byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • reakce v místě vpichu*
 • infekce horních cest dýchacích*, jako je běžné nachlazení

 • bolest hlavy*
 • vyrážka
 • závrať
 • průjem
 • bolest svalů
 • mírná alergická reakce*

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Ve většině případů by tyto nežádoucí účinky měly být dočasné. A některé lze snadno zvládnout. Ale pokud máte nějaké příznaky, které přetrvávají nebo vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřestávejte užívat Takhzyro, pokud vám to nedoporučí lékař.

Takhzyro může způsobit mírné vedlejší účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Takhzyro?

U přípravku Takhzyro byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, které jsou však vzácné. Mezi závažné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, patří:

 • závažná reakce v místě vpichu*
 • těžká alergická reakce*

Pokud se u Vás během užívání přípravku Takhzyro objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Takhzyrem, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích Takhzyra

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích přípravku Takhzyro.

Způsobuje Takhzyro jiné vedlejší účinky u dětí než u dospělých?

Ne, nežádoucí účinky Takhzyra jsou u dětí i dospělých stejné. Ve studiích tohoto léku nebyly u dětí ve věku 2 až 12 let hlášeny žádné odlišné vedlejší účinky než u dospělých užívajících lék. (Takhzyro se používá u dětí ve věku 2 let a starších.)

Máte-li další otázky nebo obavy týkající se nežádoucích účinků přípravku Takhzyro, promluvte si se svým lékařem nebo lékařem vašeho dítěte.

Jak se porovnávají vedlejší účinky Takhzyra a icatibant acetátu (Firazyr)?

Takhzyro a Firazyr mají některé podobné vedlejší účinky a jiné, které se liší.

Oba léky se používají u lidí s dědičným angioedémem, ale pro různé účely. Oba přicházejí jako tekutý roztok, který se podává jako injekce pod kůži. Nejčastějším vedlejším účinkem u lidí užívajících přípravek Takhyzro nebo Firazyr je reakce v místě vpichu.

Další informace o vedlejších účincích přípravku Firazyr naleznete v tomto článku. Váš lékař vám také může říci více o porovnání vedlejších účinků těchto dvou léků.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých nežádoucích účincích, které přípravek Takhzyro může způsobit.

Infekce horních cest dýchacích

Někteří lidé mohou mít během léčby přípravkem Takhzyro infekci horních cest dýchacích, jako je běžné nachlazení.

Nachlazení bylo druhým nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích společnosti Takhzyro. Příznaky nachlazení mohou zahrnovat:

 • rýma
 • kýchání
 • bolest krku
 • kašel

Co by mohlo pomoci

Abyste zabránili infekci horních cest dýchacích při užívání přípravku Takhzyro, vyhněte se blízkému kontaktu s nemocnými lidmi. Kromě toho si pravidelně myjte ruce.

Pokud se u vás objeví nachlazení nebo jiná infekce a vaše příznaky se zhorší nebo nezmizí, poraďte se se svým lékařem.

Reakce v místě vpichu

Takhzyro může způsobit reakce v místě vpichu, což jsou reakce v místě, kam jste si aplikovali lék. Toto byl běžný nežádoucí účinek hlášený ve studiích přípravku Takhzyro.

Příklady reakcí v místě vpichu zahrnují:

 • bolest
 • modřiny
 • teplo
 • změna barvy (jako je zarudnutí)
 • svědění
 • pocit pálení nebo píchání

Příznaky závažných reakcí v místě vpichu zahrnují těžké krvácení nebo modřiny.

Co by mohlo pomoci

Pokud se u Vás během používání přípravku Takhzyro objeví reakce v místě vpichu, promluvte si se svým lékařem. Pokud si myslíte, že je vaše reakce závažná, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a informujte svého lékaře.

Léčba, kterou vám lékař doporučí, bude záviset na vaší konkrétní reakci. Váš lékař může například doporučit steroidní krém, jako je hydrokortison, který pomůže snížit otoky, změnu barvy a svědění. Pokud je reakce mírná, může pomoci i studený obklad. Pro bolest může lékař doporučit volně prodejný lék proti bolesti, jako je acetaminofen (Tylenol).

Pokud se u vás po použití přípravku Takhzyro opakují reakce v místě vpichu, promluvte si se svým lékařem. Neměli byste však přestat užívat přípravek Takhzyro, aniž byste si nejprve promluvili se svým lékařem. Váš stav se může zhoršit bez léčby.

Bolest hlavy

Takhzyro může u některých lidí způsobit bolest hlavy. To může zahrnovat tenzní bolest hlavy nebo sinusovou bolest hlavy. Ve studiích Takhzyra byla bolest hlavy častým, ale mírným vedlejším účinkem.

Při tenzní bolesti hlavy můžete mít bolesti hlavy, krku nebo za očima. Sinusová bolest hlavy může způsobit bolest nebo tlak v očích, tvářích, nosu a na čele.

Co by mohlo pomoci

K léčbě bolesti hlavy z Takhzyro si můžete vzít volně prodejný lék proti bolesti, jako je acetaminofen (Tylenol). Pokud vaše bolest hlavy nezmizí nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.

Alergická reakce

Jako většina léků může Takhzyro u některých lidí způsobit alergickou reakci.

Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží, obvykle očních víček, rtů, rukou nebo nohou
 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • antihistaminikum, které spolknete, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na Takhzyro, rozhodne, zda máte pokračovat v jeho užívání.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na Takhzyro, může vás požádat o přechod na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby přípravkem Takhzyro zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste užívali, když se u vás objevil vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Zapisování poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak na vás Takhzyro působí. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Varování pro Takhzyro

Takhzyro pro vás nemusí být to pravé, pokud máte určité zdravotní potíže. Tyto jsou známé jako interakce lék-stav. Zda je Takhzyro pro vás dobrou léčebnou možností, mohou také ovlivnit další faktory.

Před zahájením léčby přípravkem Takhzyro si promluvte se svým lékařem o své zdravotní anamnéze. Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, patří ty, které jsou popsány níže.

Alergická reakce. Pokud jste měli alergickou reakci na přípravek Takhzyro nebo kteroukoli z jeho složek, lékař vám pravděpodobně přípravek Takhzyro nepředepíše. Zeptejte se jich, jaké další léky jsou pro vás lepší.

Alkohol a Takhzyro

Není známa žádná interakce mezi Takhzyrem a alkoholem.

Pokud pijete alkohol, poraďte se se svým lékařem o tom, jaké množství může být bezpečné pít během léčby přípravkem Takhzyro.

Těhotenství a kojení během užívání přípravku Takhzyro

Není známo, zda je užívání přípravku Takhzyro bezpečné během těhotenství. Užívání léku během těhotenství nebylo studováno. Ale monoklonální protilátky (skupina léků, do které patří Takhzyro) procházejí placentou během třetího trimestru těhotenství. Předpokládá se tedy, že riziko negativních účinků přípravku Takhyzro může být vyšší, pokud se užívá během třetího trimestru.

Není také známo, zda je užívání přípravku Takhzyro během kojení bezpečné. Ale je možné, že lék může přecházet do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo plánujete otěhotnět nebo kojit, poraďte se před použitím Takhzyro se svým lékařem.

Na co se zeptat svého lékaře

Máte-li i nadále otázky ohledně nežádoucích účinků, které může přípravek Takhzyro způsobit, promluvte si se svým lékařem. Příklady otázek, které si možná budete chtít položit:

 • Způsobuje Takhzyro vypadávání vlasů?
 • Mám vyšší riziko nežádoucích účinků u přípravku Takhzyro, pokud je mi 65 let nebo více?
 • Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Takhzyro v porovnání s vedlejšími účinky přípravku Cinryze?

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Vyloučení odpovědnosti: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY