Tag: nové informace o zdraví

Tablety imatinibu

co je to za lék? IMATINIB (i MAT in ib) je lék, který se zaměřuje na proteiny v rakovinných buňkách a zastavuje růst rakovinných buněk. Používá se k léčbě některých ...

Ejekční frakce

Co je to ejekční frakce a její souvislost se srdečním selháním? Co je to ejekční frakce? Ejekční frakce (EF) označuje, jak dobře vaše levá komora (nebo pravá komora) pumpuje krev ...

Dušnost (dušnost)

Dušnost (dušnost)

Dušnost, nazývaná také dušnost, je svíravý pocit na hrudi, kdy se možná nebudete moci zhluboka nadechnout. Toto je příznak, který může být spojen s mnoha různými stavy, jako je astma, ...

Prevence a zvrácení kardiovaskulárních chorob

Kardiovaskulární onemocnění zahrnuje řadu stavů ovlivňujících struktury nebo funkci srdce, včetně onemocnění koronárních tepen a vaskulárního onemocnění (cévy). Kardiovaskulární onemocnění jsou zdaleka hlavní příčinou úmrtí ve Spojených státech. Onemocnění věnčitých ...

Page 1 of 3 1 2 3

POSLEDNÍ ČLÁNKY