Může přístroj CPAP pro spánkovou apnoe zhoršit fibrilaci síní?

Mnoho lidí se spánkovou apnoe používá stroje CPAP, které nejsou škodlivé pro lidi s fibrilací síní a nezvyšují riziko rozvoje tohoto srdečního problému.

Žena spí na sobě stroj CPAP
grandriver/Getty Images

Zařízení zvané kontinuální přetlak v dýchacích cestách (CPAP) je jedním z nejběžnějších způsobů léčby spánkové apnoe.

Spánková apnoe je běžný, ale závažný zdravotní stav, kdy lidé během noci na krátkou dobu přestanou dýchat. Tento stav může poškodit vaše tělo, ale CPAP vám může pomoci získat kyslík přes noc, abyste zabránili komplikacím, včetně problémů souvisejících se srdcem, jako je fibrilace síní (AFib).

Tento článek poskytne více podrobností o tom, jak mohou stroje CPAP pomoci se spánkovou apnoe a snížit riziko AFib a o čem byste mohli chtít konzultovat svůj zdravotnický tým při zvládání těchto zdravotních problémů.

Spustí stroj CPAP Afib?

U strojů CPAP nebylo prokázáno, že by spouštěly AFib. V tomhle studie 2018výzkumníci zjistili, že používání strojů CPAP může skutečně snížit riziko AFib.

To znamená, že stroje CPAP by mohly být účinnou léčbou AFib.

Spánková apnoe má však souvislost s nepravidelnostmi srdečního rytmu, včetně AFib. Lidé se spánkovou apnoe jsou na vyšší riziko pro AFib a stavy se běžně vyskytují ve stejnou dobu. Takže zatímco stroje CPAP samy o sobě AFib nezpůsobují, lidé, kteří používají stroje CPAP, mají pravděpodobněji AFib.

Jak by to mohlo zhoršit AFib?

Neexistuje žádný důkaz, že stroje CPAP zhoršují AFib.

Léčba spánkové apnoe zpravidla sníží riziko srdečních komplikací, včetně AFib. Stroje CPAP byly konkrétně studovány ve spojení s AFib a výsledky neukazují, že by tyto stroje AFib zhoršovaly.

Některé výzkumy zjistily, že použití CPAP nepomohlo AFib, ale nebylo zjištěno, že by to zhoršilo. Místo toho se zjistilo, že nemá vůbec žádný účinek.

Pomůže CPAP s AFib?

Některé studie se zabývaly lidmi, kteří používají stroje CPAP a mají AFib. Výsledky některých z těchto studií ukázaly, že použití přístrojů CPAP by mohlo snížit riziko dalších epizod AFib.

Stroj CPAP nebude přímo léčit AFib, ale může snížit příznaky spojené se spánkovou apnoe. Mnoho z těchto příznaků je spojeno s rizikem AFib, včetně:

  • přerušovaný spánek
  • zánět
  • nízké hladiny kyslíku

Kromě toho může být léčba AFib méně účinná, pokud nemáte dobrý noční spánek. Vzhledem k tomu, že stroj CPAP pomáhá lidem se spánkovou apnoe spát celou noc, může také pomoci lékům a dalším léčebným postupům AFib.

To znamená, že i když přímo nepomáhá AFib, přístroj CPAP může být stále důležitou součástí léčby AFib.

Co byste měli dělat?

Lidé se spánkovou apnoe a AFib často dostávají léčbu pro oba jejich stavy.

Kombinovaný léčebný plán vám může pomoci zvládnout příznaky a vyhnout se budoucím komplikacím. Přesná léčba se může lišit a bude záviset na faktorech, jako je váš životní styl, celkové zdraví a jak reagujete na léky.

Stroj CPAP spolu s léky k léčbě AFib je obvykle první linií léčby, ale nebudou fungovat pro každého. Existují další možnosti pro spánkovou apnoe i AFib, které by pro vás mohly být lepší.

Léčba spánkové apnoe je sama o sobě závažná a měla by vždy pokračovat, pokud vám lékař neřekne, abyste přestali. Ačkoli je snadné si spánkovou apnoe představit jako pouhé chrápání nebo špatný spánek, ve skutečnosti se jedná o vážný zdravotní stav, který může vést k vážným zdravotním komplikacím.

Stroj CPAP je nejběžnější léčbou spánkové apnoe. Mnoho lidí se spánkovou apnoe má také AFib. Ve skutečnosti může spánková apnoe zvýšit riziko AFib.

Stroj CPAP však není škodlivý pro lidi s AFib a nezvyšuje riziko jeho rozvoje. Ve studiích byly přístroje CPAP spojeny se zlepšením AFib a snížením rizika.

Stroje CPAP navíc pomáhají lidem se spánkovou apnoe spát celou noc a bylo prokázáno, že spánek pomáhá léčbě AFib fungovat efektivněji.

Stroj CPAP není správnou léčbou pro každého se spánkovou apnoe a AFib, ale je to bezpečná léčba pro oba stavy.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY