Nežádoucí účinky Fasenra: Co potřebujete vědět

Fasenra (benralizumab) je lék na předpis používaný k prevenci těžkého astmatu. Fasenra může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Příklady zahrnují bolest hlavy a krku.

Fasenra se předepisuje dospělým a dětem ve věku 12 let a starším, aby napomohla prevenci vzplanutí astmatu způsobeného eozinofily. Fasenra není rychle působící lék na nouzové dýchání. Nepoužívá se k zastavení náhlých problémů s dýcháním. Nejlepší je mít po ruce záchranný inhalátor pro léčbu náhlé dušnosti nebo dýchacích potíží, které se zhorší.

Účinnou látkou přípravku Fasenra je benralizumab. (Účinná látka je to, co způsobuje, že lék funguje.) Je to biologický lék, který patří do skupiny léků nazývaných monoklonální protilátky. Fasenra se dodává jako kapalný roztok, který se aplikuje pod kůži pomocí předplněného autoinjektorového pera nebo injekční stříkačky.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o běžných, mírných a závažných vedlejších účincích, které může přípravek Fasenra způsobit. Obecný přehled léku včetně podrobností o jeho použití naleznete v tomto článku.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Fasenra?

Někteří lidé mohou během léčby přípravkem Fasenra zaznamenat mírné až závažné nežádoucí účinky. Příklady běžně hlášených vedlejších účinků léku zahrnují:

 • bolest krku
 • bolest hlavy*

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou mírné vedlejší účinky přípravku Fasenra?

U přípravku Fasenra byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • bolest krku
 • bolest hlavy*
 • horečka
 • reakce v místě vpichu*
 • mírná alergická reakce*

Ve většině případů by tyto nežádoucí účinky měly být dočasné. A některé lze snadno zvládnout. Ale pokud máte přetrvávající nebo obtěžující příznaky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřerušujte léčbu přípravkem Fasenra, pokud to nedoporučí váš lékař.

Fasenra může způsobit mírné nežádoucí účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Fasenra?

Jediným závažným vedlejším účinkem hlášeným ve studiích s Fasenrou byla závažná alergická reakce.*

Pokud se u vás během léčby přípravkem Fasenra objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje a kontroluje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Fasenrou, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích přípravku Fasenra

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích přípravku Fasenra.

Může Fasenra způsobit rakovinu?

Přípravek Fasenra nebyl studován, aby se zjistilo, zda může způsobit rakovinu u lidí. Všechny léky podobné Fasenře (monoklonální protilátky) mohou ovlivnit imunitní systém a někteří lidé se obávají, že tyto léky mohou způsobit rakovinu. Studie společnosti Fasenra však nenaznačovaly, že by k tomu došlo.

Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud máte otázky týkající se vašeho rizika rakoviny u přípravku Fasenra.

Způsobuje Fasenra dlouhodobé vedlejší účinky?

V prvních studiích přípravku Fasenra nebyly hlášeny dlouhodobé nežádoucí účinky. Od schválení Food and Drug Administration (FDA) v roce 2017 byl v roce 2021 zveřejněn výzkum rozšířené bezpečnosti. Tato studie zjistila, že lidé bezpečně užívali Fasenru až 5 let. Vědci uvedli, že nebyly nalezeny žádné nové bezpečnostní problémy a lék fungoval při snižování vzplanutí stejně dobře jako v dřívějších studiích.

Pokud máte obavy z možných dlouhodobých nežádoucích účinků přípravku Fasenra, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých nežádoucích účincích, které může přípravek Fasenra způsobit.

Bolest hlavy

Bolesti hlavy byly nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích s přípravkem Fasenra. Bolest hlavy může způsobit příznaky, jako jsou:

 • tupá bolest na temeni hlavy, v oblasti obočí nebo uší
 • pocit těsného pásu kolem hlavy
 • mírná bolest krku nebo ramene
 • únava
 • podrážděnost

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko bolesti hlavy u přípravku Fasenra, patří dehydratace (nízká hladina tekutin), hlad a nedostatek spánku.

Co by mohlo pomoci

Pokud vás během léčby přípravkem Fasenra bolí hlava, může vám pomoci pít více vody, jíst zdravou svačinku a odpočívat.

Můžete také vyzkoušet volně prodejný (OTC) acetaminofen, který vám pomůže zmírnit vaše příznaky. Vyhněte se aspirinu, ibuprofenu a naproxenu, protože tyto OTC produkty mohou zhoršit příznaky astmatu. Při výběru produktu postupujte podle pokynů na obalu a požádejte o pomoc svého lékárníka.

Pokud jsou vaše bolesti hlavy časté nebo silné, poraďte se se svým lékařem.

Reakce v místě vpichu

Reakce v místě vpichu byly příležitostným nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích s přípravkem Fasenra. Tento nežádoucí účinek může způsobit následující příznaky v místě vpichu Fasenry nebo v jeho blízkosti:

 • bodavá nebo bolestivá bolest
 • zbarvená nebo ztmavená kůže
 • otok
 • svědění
 • modřiny
 • vyvýšená vyrážka

Co by mohlo pomoci

Video pokyny společnosti Fasenra doporučují před použitím nechat injekční pero na 30 minut při pokojové teplotě. Pokud je lék v peru příliš studený, může se zvýšit riziko reakcí v místě vpichu. Může také pomoci občas si prohlédnout videopokyny pro vlastní aplikaci injekce, protože správná injekční technika může pomoci snížit reakce v místě.

Vyvarujte se použití stejného místa na paži, břiše nebo stehně pro každou injekci Fasenry. Místo toho si veďte kalendář nebo seznam používaných stránek (pravé horní stehno, levá dolní část žaludku atd.) a pokaždé si vyberte nové místo. To může pomoci snížit reakce v místě vpichu.

Pokud během léčby přípravkem Fasenra zaznamenáte reakci v místě vpichu, můžete na místo přikládat chladivý obklad tak často, jak je potřeba.

Pokud místo vpichu oteče, bude bolestivé a horké na dotek (známky infekce) nebo se zhorší jiné příznaky, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Alergická reakce

Jako většina léků může Fasenra u některých lidí způsobit alergickou reakci. Ve studiích společnosti Fasenra se většina alergických reakcí objevila během několika hodin po injekci. Ale některé reakce byly opožděné a objevily se několik dní poté.

Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží (obvykle na očních víčkách, rtech, rukou nebo nohou)

 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • perorální antihistaminikum, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na přípravek Fasenra, rozhodne, zda máte v léčbě pokračovat.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na přípravek Fasenra, může vás převést na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby přípravkem Fasenra zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste užívali, když se u vás objevil vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Zapisování poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak na vás přípravek Fasenra působí. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Upozornění pro Fasenra

Níže jsou uvedeny důležité informace, které byste měli zvážit před zahájením léčby přípravkem Fasenra.

Varování

Fasenra může někdy způsobit škodlivé účinky u lidí s určitými onemocněními. Toto je známé jako interakce lék-stav. Zda je pro vás Fasenra dobrou léčebnou možností, mohou ovlivnit i další faktory.

Před zahájením tohoto léku si promluvte se svým lékařem o své zdravotní anamnéze. Nezapomeňte jim sdělit, zda se na vás vztahuje některý z následujících faktorů:

 • zhoršení příznaků astmatu
 • užívání kortikosteroidů, jako je prednison nebo prednisolon
 • helminth (červ) infekce
 • minulá alergická reakce na Fasenra
 • těhotenství
 • kojení

Alkohol a Fasenra

Nejsou známy žádné interakce mezi alkoholem a přípravkem Fasenra. Máte-li otázky ohledně konzumace alkoholu během léčby přípravkem Fasenra, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení s Fasenrou

Informace o bezpečnosti léčby přípravkem Fasenra během těhotenství a kojení jsou omezené.

Těhotenství

Ze studií není dostatek informací, abychom věděli, zda je léčba přípravkem Fasenra během těhotenství bezpečná. Monoklonální protilátky, jako je Fasenra, se mohou dostat k plodu v posledních 3 měsících těhotenství. Takže plod může být během této doby více ohrožen poškozením lékem.

Těhotné osoby s nezvládnutým astmatem mohou být vystaveny riziku rozvoje preeklampsie (vysoký krevní tlak vyvolaný těhotenstvím). V těchto případech může váš lékař rozhodnout, že přínos léčby přípravkem Fasenra převáží riziko astmatu vedoucího k preeklampsii.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Fasenra užívat. Pokud můžete otěhotnět, může vám lékař doporučit použití určité formy antikoncepce během léčby přípravkem Fasenra.

Pokud používáte přípravek Fasenra během těhotenství, zvažte registraci do registru těhotenství tohoto léku na webových stránkách nebo zavoláním na číslo 877-311-8972. Těhotenský registr shromažďuje informace o bezpečnosti určitých léků při použití během těhotenství.

Kojení

Není známo, zda je léčba přípravkem Fasenra během kojení bezpečná. Vědci nezkoumali přítomnost Fasenry v mateřském mléce. A nevědí, jaké účinky má droga na produkci mléka nebo na děti, které jsou kojené.

Pokud kojíte nebo to plánujete, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék.

Na co se zeptat svého lékaře

Stejně jako většina léků může Fasenra způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Většina je však dočasná a po několika dnech až týdnech odezní. Máte-li otázky ohledně nežádoucích účinků, které může přípravek Fasenra způsobit, promluvte si se svým lékařem. Příklady otázek, které vám pomohou začít:

 • Jak mohu zvládnout vedlejší účinky přípravku Fasenra?
 • Jaké je riziko závažné alergické reakce na přípravek Fasenra?
 • Jaká je pravděpodobnost, že Fasenra oslabí můj imunitní systém?

Chcete-li se dozvědět více o Fasenře, přečtěte si tyto články:

 • Vše o Fasenře
 • Fasenra a náklady: Co potřebujete vědět

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Prohlášení: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY