Nuda

co je to nuda?

Nuda je běžný pocit. Pocit nespokojenosti s nějakou činností nebo nezájmu o ni může vést k nudě. Nuda může nastat, když se cítíte energičtí, ale nemáte kam nasměrovat svou energii. Může se také objevit, když máte potíže se zaměřením na úkol.

Nuda je běžnou stížností dětí a dospívajících. V některých případech si mohou stěžovat na nudu, když je jim nepříjemné zabývat se svými myšlenkami nebo pocity.

Jaké jsou příznaky nudy?

Nuda se vyznačuje pocitem prázdnoty, stejně jako pocitem frustrace z této prázdnoty. Když se nudíte, můžete mít omezenou pozornost a nezájem o to, co se kolem vás děje. Můžete se cítit apaticky, unaveně, nervózně nebo nervózně.

Co způsobuje nudu?

Lidé poznávají a prožívají nudu různě. V některých případech může dojít k nudě kvůli:

 • nedostatečný odpočinek nebo výživa
 • nízká úroveň duševní stimulace
 • nedostatek volby nebo kontroly nad vašimi každodenními aktivitami
 • nedostatek různorodých rekreačních zájmů
 • špatné vnímání času

Vy nebo dítě se můžete při aktivitě nudit kvůli:

 • ztráta zájmu
 • matoucí instrukce
 • strach z chyby
 • opakování činnosti po příliš dlouhou dobu
 • pocit neschopnosti zkoušet nové přístupy k činnosti

Komu hrozí nuda?

Nudu zažívá čas od času téměř každý. Některé věkové skupiny mohou zažívat větší nudu než jiné.

Adolescenti často zažívají nudu. I když mají větší svobodu ve výběru, co dělat se svým časem, stále se učí o sobě a svých zájmech. Nevědět, kam se zaměřit, může vést k nudě.

Jak se diagnostikuje nuda?

Nuda je normální reakcí na některé situace. A i když neexistují žádné testy na diagnostiku nudy, nuda, která trvá dlouhou dobu nebo se vyskytuje často, může být známkou deprese.

Nuda u dětí

Příznaky nudy a deprese jsou někdy podobné. Znuděné dítě se může chtít zapojit a může se snadno zapojit, když mu nabídnete něco „zábavného“, zatímco dítě v depresi se tomu může vyhýbat.

Některé děti nedokážou své pocity dostatečně popsat. Spolupráce s odborníkem na duševní zdraví a také kladení otázek vám může poskytnout vodítka o tom, co vaše dítě může prožívat.

Nuda u dospělých

Pokud nuda narušuje vaši schopnost dokončit nezbytné úkoly nebo narušuje kvalitu vašeho života, poraďte se se svým lékařem. Vaše nuda může souviset s depresí, pokud zaznamenáte následující příznaky:

 • pocit beznaděje
 • pocit smutku
 • vyhýbat se příležitostem ke stimulaci
 • obviňovat se ze své nudy

Váš lékař vám pomůže rozlišit mezi nudou a depresí a poskytne vám potřebnou léčbu.

Jak se léčí nuda?

Neexistuje žádná specifická lékařská léčba nudy. Existuje však spousta řešení, pokud se nudíte. Můžete například zvážit vyzkoušení nějakých nových koníčků nebo jiných nových aktivit pro rozptýlení. Vstup do klubu může být dobrým způsobem, jak překazit vaši nudu. Čtenářské kroužky, zájmové kroužky nebo cvičební kroužky jsou skvělými místy, kde začít. Dalším dobrým nápadem je připojení se ke komunitní skupině, která organizuje aktivity a výlety.

Můžete svému dítěti pomoci vyrovnat se s pocity nudy, když se objeví. Když si stěžují na nudu, povzbuďte je ke komunikaci. Řešte jejich pocity, aniž byste zpochybňovali platnost jejich pocitů. Udělejte si čas a pomozte jim identifikovat příčiny jejich nudy a najít kreativní řešení.

Pro dosažení nejlepších výsledků:

 • Neptejte se, zda by se vaše dítě „mělo“ nudit.
 • Nereagujte na stížnosti svého dítěte na nudu netrpělivostí nebo úzkostí.
 • Pokládejte otevřené otázky, abyste stimulovali jejich kreativitu při hledání zajímavých řešení, jak zmírnit nudu.
 • Uvědomte si, že stížnost vašeho dítěte na nudu může být způsob, jak se snaží upoutat vaši pozornost nebo požádat o účast na nějaké činnosti.
 • Pomozte svému dítěti identifikovat jakékoli další emocionální problémy nebo pocity, které může identifikovat jako nudu.
 • Pomozte svému dítěti najít zajímavou aktivitu nebo aktivitu, které se můžete zúčastnit společně.

Pokud je nuda součástí většího problému, jako je deprese, budete muset získat léčbu od poskytovatele duševního zdraví. Když si o svých pocitech promluvíte se svým lékařem, pomůžete mu porozumět vašim potřebám a zajistit, že dostanete správnou léčbu.

Předcházení nudě

Abyste zabránili nudě:

 • Zaznamenejte si okolnosti, za kterých se vy nebo vaše dítě nudíte. Poznamenejte si denní dobu, místo a aktivity předcházející nudě, abyste se těmto okolnostem mohli vyhnout nebo se připravit na možnou nudu v budoucnu.
 • Udělejte rutinní úkoly zajímavějšími přidáním jedinečného prvku. Začněte například načasovat úkoly, abyste viděli, jak rychle je zvládnete.
 • Kombinujte více opakujících se úkolů, aby je bylo možné provádět společně.
 • Rozdělte větší úkoly na menší a naplánujte si přestávky nebo odměny u klíčových milníků.
 • Vytvořte si seznam aktivit, které můžete vyzkoušet, když vás přepadne nuda. Pokud se vaše dítě nudí, vytvořte tento seznam společně.
 • Vytvořte speciální prostor, kde můžete vy nebo vaše dítě ukládat aktivity vyhrazené pro boj s nudou.
 • Buďte připraveni na to, že si uděláte čas na práci s dítětem a připravíte si aktivitu, když se bude nudit.

Jaký je výhled na nudu?

Nuda je běžná ve všech věkových kategoriích a určité nudě se nelze vyhnout. Nicméně, když se naučíte, jak se vypořádat s nudou v mladém věku, rozvinete dovednosti při řešení problémů, které pomohou v budoucnu.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY