Vedlejší účinky Lokelmy: Co potřebujete vědět

Lokelma (cyklosilikát zirkoničitý sodný) je lék na předpis používaný k léčbě vysokých hladin draslíku v krvi. Lokelma může způsobit nežádoucí účinky, které se pohybují od mírných až po závažné. Příklady zahrnují otoky tekutin v oblastech těla a nízké hladiny draslíku v krvi.

Konkrétně se Lokelma používá u dospělých k léčbě vysokých hladin draslíku v krvi. Protože se jedná o pomalu působící lék, nepoužívá se v naléhavých případech.

Účinnou složkou přípravku Lokelma je cyklosilikát zirkoničitý sodný. (Účinná látka způsobuje, že lék funguje.) Lék přichází jako prášek, který smícháte s vodou a vypijete.

Pokračujte ve čtení, abyste se dozvěděli o běžných, mírných a závažných vedlejších účincích, které může Lokelma způsobit. Obecný přehled léku, včetně podrobností o jeho použití, naleznete v tomto článku.

Jaké jsou častější vedlejší účinky přípravku Lokelma?

Někteří lidé mohou mít během léčby přípravkem Lokelma mírné až závažné nežádoucí účinky. Mohou existovat další mírné vedlejší účinky léku, které zde nejsou uvedeny, a ne každý bude mít tyto nežádoucí účinky.

Příklady běžně hlášených nežádoucích účinků Lokelmy zahrnují:

 • edém (hromadění tekutin v těle)*

 • nízké hladiny draslíku v krvi*

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže

Jaké jsou mírné vedlejší účinky přípravku Lokelma?

U přípravku Lokelma byly hlášeny mírné nežádoucí účinky. Tyto zahrnují:

 • edém (hromadění tekutin v těle)*

 • mírná alergická reakce*†

Většinou je edém mírný a lze jej snadno zvládnout. Ale pokud máte příznaky, které přetrvávají nebo jsou obtěžující, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. A nepřestávejte užívat přípravek Lokelma, pokud vám to nedoporučí lékař.

Lokelma může způsobit mírné vedlejší účinky jiné než ty, které jsou uvedeny výše. Podrobnosti naleznete v informacích o předepisování léku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.
† Po užití přípravku Lokelma je možná alergická reakce, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Jaké jsou závažné vedlejší účinky přípravku Lokelma?

U přípravku Lokelma byly hlášeny vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, včetně nízké hladiny draslíku v krvi.*

Po užití přípravku Lokelma je také možná těžká alergická reakce*, ale tento vedlejší účinek nebyl ve studiích hlášen.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Lokelma objeví závažné nežádoucí účinky, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud se vedlejší účinky zdají být život ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku.

* Další informace o tomto nežádoucím účinku naleznete v části „Vysvětlení vedlejších účinků“ níže.

Poznámka: Poté, co Food and Drug Administration (FDA) schválí lék, sleduje vedlejší účinky léku. Pokud byste chtěli upozornit FDA na vedlejší účinek, který jste měli s Lokelmou, navštivte MedWatch.

Časté dotazy o vedlejších účincích Lokelmy

Získejte odpovědi na některé často kladené otázky o vedlejších účincích přípravku Lokelma.

Jaké jsou vedlejší účinky přípravku Lokelma v porovnání s vedlejšími účinky přípravku Kayexalate?

Kayexalát působí stejným způsobem jako přípravek Lokelma ke snížení hladiny draslíku v krevním řečišti. Ale u Kayexalatu bylo hlášeno více nežádoucích účinků, včetně:

 • nedostatek chuti k jídlu
 • nevolnost a zvracení
 • průjem
 • zácpa
 • tvrdá stolice uvízlá v tlustém střevě
 • zahuštěné jídlo uvízlé v žaludku

A ve vzácných případech může při užívání Kayexalatu dojít k poškození tlustého střeva a krvácení.

Jedinými vedlejšími účinky pozorovanými ve studiích Lokelma byly edém (hromadění tekutin v těle) a nízké hladiny draslíku v krvi. A studie provedené po příchodu Lokelmy na trh ukázal edém byl hlavním vedlejším účinkem.

Může Lokelma způsobit zácpu?

Ne, zácpa nebyla vedlejším účinkem hlášeným ve studiích s Lokelmou. Před zahájením léčby přípravkem Lokelma je však nejlepší informovat svého lékaře, pokud máte těžkou zácpu. Pokud máte těžkou zácpu, přípravek Lokelma může zhoršit vaše příznaky a nemusí tak dobře působit na snížení hladiny draslíku.

Může Lokelma způsobit průjem?

Ne, Lokelma nezpůsobuje průjem. Přestože je průjem běžný u jiných léků snižujících hladinu draslíku, jako je Kayexelát, tento nežádoucí účinek nebyl ve studiích Lokelma pozorován.

Vysvětleny vedlejší účinky

Zjistěte více o některých vedlejších účincích, které může Lokelma způsobit.

Edém (hromadění tekutin ve vašem těle)

Častým nežádoucím účinkem hlášeným ve studiích Lokelma byly otoky rukou, prstů, dolních končetin, kotníků, chodidel nebo prstů na nohou v důsledku zadržování tekutin. Zadržování tekutin bylo způsobeno obsahem sodíku v léku.

Otok může způsobit příznaky, jako jsou:

 • těsnost v oteklé oblasti
 • zdeformovaná zápěstí, prsty, kotníky nebo prsty na nohou
 • tekutina prosakující z kůže
 • zarudnutí nebo změna barvy kůže
 • bolest při dotyku

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko nahromadění tekutin a otoku při užívání tohoto léku, patří:

 • nemoc ledvin
 • srdeční selhání
 • užívání maximální udržovací dávky Lokelmy 15 gramů (g) denně*

* Tato denní dávka obsahuje celkem 1 200 miligramů (mg) sodíku.

Co by mohlo pomoci

Pokud máte během léčby Lokelmou edém, zvažte následující tipy, které vám pomohou zmírnit příznaky:

 • podepírat si nohy
 • nošení kompresních punčoch
 • snížení příjmu soli

Pokud dojde k otoku, je nejlepší si promluvit se svým lékařem. Pravděpodobně vám doporučí laboratorní testy a návštěvu kanceláře, aby vám mohli předepsat léky, které vám pomohou odstranit přebytečnou tekutinu z vašeho těla.

Nízká hladina draslíku v krvi

Lokelma může způsobit přílišné snížení hladiny draslíku v krvi, což se nazývá hypokalémie. Když hladina draslíku v krvi klesne příliš nízko, může to způsobit srdeční infarkt a vést ke smrti. Můžete pociťovat příznaky, když je váš draslík opravdu nízký. Příznaky, které je třeba sledovat, zahrnují:

 • nevolnost a zvracení
 • bušící srdce
 • svalové bolesti nebo křeče, s největší pravděpodobností v nohou nebo zádech
 • závratě nebo točení hlavy

 • těžká svalová slabost
 • potíže s dýcháním

Pokud podstupujete hemodialýzu (speciální léčba k filtrování krve), máte u přípravku Lokelma vyšší riziko velmi nízkých hladin draslíku.

Co by mohlo pomoci

Pokud zaznamenáte příznaky nízké hladiny draslíku v krvi, okamžitě zavolejte svého lékaře. Pokud jsou vaše příznaky závažné, pravděpodobně vám doporučí návštěvu nemocnice pro okamžitou dávku draslíku a úpravu dávky Lokelmy.

Alergická reakce

Jako většina léků může Lokelma u některých lidí způsobit alergickou reakci. Tento vedlejší účinek však nebyl ve studiích zaznamenán. Příznaky mohou být mírné až závažné a mohou zahrnovat:

 • vyrážka
 • svědění
 • návaly horka (dočasné teplo, zarudnutí nebo prohloubení barvy kůže)

 • otok pod kůží, obvykle očních víček, rtů, rukou nebo nohou

 • otok úst, jazyka nebo hrdla, který může ztěžovat dýchání

Co by mohlo pomoci

Pokud máte mírné příznaky alergické reakce, jako je mírná vyrážka, okamžitě zavolejte svého lékaře. Mohou navrhnout léčbu ke zvládnutí vašich příznaků. Příklady:

 • perorální antihistaminikum, jako je Benadryl (difenhydramin)
 • produkt, který si aplikujete na pokožku, jako je hydrokortizonový krém

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl mírnou alergickou reakci na Lokelmu, rozhodne, zda máte v užívání pokračovat.

Pokud máte příznaky závažné alergické reakce, jako je otok nebo potíže s dýcháním, okamžitě zavolejte na číslo 911 nebo na místní tísňovou linku. Tyto příznaky mohou být život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Pokud váš lékař potvrdí, že jste měl závažnou alergickou reakci na Lokelmu, může vás požádat o přechod na jinou léčbu.

Sledování vedlejších účinků

Během léčby Lokelmou zvažte pořizování poznámek o jakýchkoli vedlejších účincích, které máte. Tyto informace pak můžete sdílet se svým lékařem. To je zvláště užitečné, když poprvé začínáte užívat nový lék nebo používáte kombinaci léčebných postupů.

Vaše poznámky k vedlejším účinkům mohou zahrnovat věci jako:

 • jakou dávku léku jste užívali, když se u vás objevil vedlejší účinek
 • jak brzy jste měli vedlejší účinek po zahájení této dávky
 • jaké byly vaše příznaky
 • jak vaše příznaky ovlivnily vaše každodenní aktivity
 • jaké další léky jste užíval
 • jakékoli další informace, které považujete za důležité

Uchovávání poznámek a jejich sdílení se svým lékařem mu pomůže dozvědět se více o tom, jak na vás Lokelma působí. Tyto informace pak mohou v případě potřeby použít k úpravě vašeho léčebného plánu.

Varování pro Lokelmu

Níže jsou uvedeny důležité informace, které byste měli zvážit, než začnete přípravek Lokelma užívat.

Varování

Lokelma může někdy způsobit škodlivé účinky u lidí s určitými stavy. Toto je známé jako interakce lék-stav. Další faktory mohou také ovlivnit, zda je pro vás Lokelma dobrou léčebnou možností.

Před zahájením léčby přípravkem Lokelma si promluvte se svým lékařem o své zdravotní anamnéze. Nezapomeňte jim sdělit, zda se na vás vztahuje některý z následujících faktorů:

 • pokračující zácpa
 • zablokované střevo
 • anamnéza problémů s nefunkčním střevem po operaci
 • anamnéza edému (hromadění tekutin ve vašem těle)
 • nemoc ledvin
 • hemodialýza
 • srdeční selhání
 • předchozí alergická reakce na Lokelmu
 • těhotenství
 • kojení

Alkohol a Lokelma

Nejsou známy žádné interakce mezi alkoholem a Lokelmou. Máte-li otázky ohledně konzumace alkoholu při užívání tohoto léku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení s Lokelmou

Před zahájením léčby přípravkem Lokelma je důležité promluvit si se svým lékařem, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete být.

Těhotenství

Lokelma je obecně považováno za bezpečné užívat během těhotenství, protože se nevstřebává do krevního oběhu. Ale pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měli byste si před zahájením léčby tímto lékem promluvit se svým lékařem.

Kojení

Lokelma je obecně považováno za bezpečné užívat při kojení, protože nepřechází do mateřského mléka. Pokud však kojíte nebo to plánujete, měli byste si před zahájením léčby přípravkem Lokelma promluvit se svým lékařem.

Na co se zeptat svého lékaře

Jako většina léků může Lokelma způsobit řadu vedlejších účinků, které se pohybují od mírných až po závažné. Většina je však dočasná a odezní po několika dnech až týdnech. Máte-li dotazy ohledně nežádoucích účinků, které může Lokelma způsobit, promluvte si se svým lékařem.

Příklady otázek, které vám pomohou začít:

 • Způsobí Lokelma, že přiberu?
 • Způsobí mi sodík z Lokelmy vysoký krevní tlak?
 • Je poškození ledvin vedlejším účinkem Lokelmy?

Chcete-li se dozvědět více o Lokelmě, přečtěte si tyto články:

 • Vše o Lokelmě
 • Podrobnosti o dávkování pro Lokelma
 • Lokelma a náklady: Co potřebujete vědět

Chcete-li získat informace o různých stavech a tipy pro zlepšení svého zdraví, přihlaste se k odběru jakéhokoli newsletteru Healthline. Můžete se také podívat na online komunity na Bezzy. Je to místo, kde lidé s určitými podmínkami mohou najít podporu a spojit se s ostatními.

Vyloučení odpovědnosti: Healthline vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že všechny informace jsou věcně správné, úplné a aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada znalostí a odborných znalostí licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užitím jakýchkoli léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Informace o lécích obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám a nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že lék nebo kombinace léků jsou bezpečné, účinné nebo vhodné pro všechny pacienty nebo pro všechna specifická použití.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY