Zeptejte se advokáta: Jak mi může sociální podpora pomoci zvládnout diagnózu HIV?

Odhaduje se, že v roce 2022 žilo na světě 39 milionů lidí s HIV, uvádí UNAIDS.

Léčba HIV může snížit množství viru v krvi člověka na nedetekovatelné úrovně, což pomáhá předcházet oportunním infekcím a dalším závažným komplikacím. Když je HIV nezjistitelný, je také nepřenosný. To znamená, že to nemůže předat jedna osoba.

Mnoho lidí s HIV čelí překážkám při stanovení diagnózy a léčbě.

Lidé s HIV mohou také zažít další problémy, včetně stigmatizace a diskriminace ze strany přátel, rodiny nebo jiných členů komunity. Zlepšování povědomí o HIV a podpůrných služeb je kriticky důležité.

Aby se Healthline dozvěděla o důležitosti sociální podpory pro lidi žijící s HIV, hovořila se Stevem Letsikem – výkonným ředitelem Access Chapter 2, organizace, která prosazuje lidská práva dívek, žen a členů LGBTQI+ komunity v Jižní Africe.

Čtěte dále a zjistěte, co Steve řekl.

Tento rozhovor byl upraven pro stručnost, délku a srozumitelnost.

Jaké jsou výhody sociální podpory pro zvládnutí diagnózy HIV?

Léčba HIV vyžaduje celoživotní závazek zůstat zdravý.

Za prvé, máte přístup k léčbě a podpůrným službám? Jakmile získáte svou diagnózu, informace, které s vámi sdílíme, jsou zásadní pro pochopení toho, s čím máte co do činění, a výhod léčby, dodržování léčby a hledání zdravotní podpory.

Druhá věc je zabývat se duševním zdravím a psychosociálními aspekty. Stigma HIV vyvolalo mnoho strachu a často je to strach z neznámého. Je pro nás důležité zbavit lidi tohoto strachu lepším porozuměním – pomoci lidem pochopit, že HIV není rozsudek smrti, ale vyžaduje, aby se lidé dobře starali o sebe a jeden o druhého.

Když mají lidé podporu, kterou potřebují, aby se vyrovnali s duševním zdravím a psychosociálními aspekty, mohou být svobodní a být sami sebou a být v kontaktu s ostatními.

Komunitní péče a podpora je opravdu nezbytná.

Jakou roli hrají programy vzájemné podpory při pomoci lidem zvládat HIV?

Podpora vedená vrstevníky se týká lidí žijících s HIV [with] další lidé žijící s HIV. Jde o to žít zdravěji společně jako komunity. Jde o obnovení důstojnosti a integrity.

Programy peer podpory mohou poskytnout bezpečný prostor pro učení a mluvení o HIV.

Naše organizace provozuje řadu programů na podporu dodržování léčby a sdílení lekcí o užívání léčby, zvládání vedlejších účinků a tak dále.

Provozujeme kluby adherence k léčbě, zahájili jsme individuální mentorský program a máme také telefonické poradenství pro psychosociální podporu.

Je důležité pochopit, že potřeby lidí žijících s HIV se netýkají pouze léčby. Podpůrné programy se musí dívat přes průsečíkovou čočku. Musíme reagovat na socioekonomické potřeby lidí, řešit jejich sociální zranitelnost a zajistit, aby jejich lidská práva byla ústřední a nesmlouvavá.

Jak mohou přátelé a rodinní příslušníci podporovat své blízké s HIV?

Myslím, že máme povinnost postarat se o své blízké. A můžeme to udělat vyjádřením solidarity nebo spojenectví.

Existuje stigma nejen vůči lidem žijícím s HIV, ale také vůči jejich rodinám. Takže se postavíte, abyste zvýšili povědomí a obhajovali toto stigma?

Psychosociální podpora je velmi důležitá.

Důležitá je také ekonomická a praktická podpora.

Někdy může člověk žijící s HIV onemocnět oportunními infekcemi. Pokud onemocní, jak jim pomůžete? Podpora někoho, kdo nemůže vstát, sbírání léků, příprava jídla pro něj – tento druh praktické každodenní podpory je důležitý.

Co může člověk s HIV dělat, pokud zažije stigma nebo diskriminaci?

Stigma a diskriminace se týkají toho, zda se s námi zachází stejně, nebo zda je naše důstojnost obnovena či nikoli. A nemůžete obnovit důstojnost, pokud nepovoláte lidi k odpovědnosti. To znamená hlásit diskriminaci a používat systémy rovnosti k tomu, aby jednotlivci byli odpovědní.

Chceme, aby se lidé postavili proti stigmatizaci a diskriminaci. A pokud nemůžeš mluvit nahlas a být svým vlastním hlasem, [use] organizace, které bojují za lidská práva a spravedlnost. Nechte je být těmi hlasy a otestujte tyto systémy rovnosti.

Jako organizace věříme, že břemeno zvyšování povědomí a reakce na stigma a diskriminaci by nemělo být ponecháno pouze na jednotlivcích s HIV.

Jsme přesvědčeni, že tyto výzvy nelze řešit z jedné strany. Ano, lidé s HIV potřebují peer navigátory a peer podporu. Musíme však také zaujmout víceodvětvový přístup ke snížení stigmatizace a diskriminace.

Prosazovali jsme ekosystémový přístup. V centru je člověk s HIV. Pak také musíme myslet na jejich rodiny, jejich vztahy a jednotlivce, se kterými jsou spojeni. Jakou péči a podporu jednotlivci poskytneme? Jakou péči a podporu poskytneme rodinám, sousedům, církvím a vedoucím komunit?

Musíme se ujistit, že se dostaneme přes tyto sítě.

A musíme zajistit, aby lidé žijící s HIV nejen dostávali služby, ale také vedli reakci na HIV jako hybatelé změn. Je důležité umožnit jednotlivcům z klíčových a zranitelných skupin, aby vedli, mluvili svým jménem a byli součástí řešení.


Steve Letsike je zakladatelem a výkonným ředitelem Access Chapter 2 (AC2), organizace, která pracuje na ochraně a prosazování lidských práv LGBTQI+ lidí, žen a dívek v Jižní Africe. V současné době také působí jako spolupředsedkyně Jihoafrické národní rady pro AIDS, spolupředsedkyně národního pracovního týmu jihoafrického ministerstva spravedlnosti pro zločiny z nenávisti a násilí na základě pohlaví a spolupředsedkyně Commonwealth Equality Network. Ve svém jádru je obhájkyní lidských práv, feministkou a podnikatelkou.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY