Jaké jsou fáze FIGO u rakoviny děložního čípku?

Staging FIGO poskytuje lékařům standardizovaný způsob diagnostiky a měření rakoviny děložního čípku.

Staging je důležitou součástí diagnostiky a léčby rakoviny děložního čípku, protože pomáhá lékařům určit rozsah onemocnění a vypracovat vhodný léčebný plán.

Jedním z klíčových nástrojů používaných k diagnostice a léčbě rakoviny děložního čípku je systém FIGO staging.

Co je to FIGO inscenace?

FIGO staging je systém vyvinutý Mezinárodní federací gynekologie a porodnictví (FIGO) ke stadiování (nebo měření) rakovin, které postihují ženský reprodukční systém, jako je rakovina děložního čípku, vaječníků a endometria.

Představení FIGO je založeno na třech hlavních faktorech:

 • velikost a rozsah nádoru
 • postižení blízkých lymfatických uzlin
 • přítomnost nebo nepřítomnost vzdálených metastáz (šíření rakovinných buněk z původního nádoru do jiných částí těla)

Fáze jsou číslovány od I do IV, přičemž podkategorie jsou reprezentovány písmeny nebo čísly, které označují závažnost a progresi rakoviny.

Proč je staging rakoviny důležitý?

Výzkumy ukazují, že rakovina děložního čípku je čtvrtou nejčastější rakovinou u žen všech věkových kategorií na celém světě. Včasné odhalení je klíčové, protože výrazně zlepšuje šance na úspěšnou léčbu a vyléčení.

Staging rakoviny pomáhá lékařům určit velikost rakoviny a jak daleko se šíří z původní polohy do jiných částí těla. Díky znalosti stádia rakoviny mohou lékaři vyvinout personalizovaný léčebný plán, který bere v úvahu jedinečnou situaci každého člověka.

FIGO stadia rakoviny děložního čípku

Primární FIGO stadia rakoviny děložního čípku jsou následující:

Fáze 0

Stádium 0, také známé jako karcinom in situ (latinsky „rakovina na místě“), je prekancerózní stav, kdy se abnormální buňky nacházejí pouze na povrchu děložního čípku.

Doporučená léčba obvykle zahrnuje odstranění abnormálních buněk z povrchu děložního čípku.

Jedna metoda odstranění se nazývá kuželová biopsie, která zahrnuje použití skalpelu nebo laseru k odstranění kousků tkáně ve tvaru kužele z děložního čípku). Další metoda odstranění se nazývá smyčková elektrochirurgická excizní procedura (LEEP), která zahrnuje použití smyčky z drátu úsměvu k odstranění abnormálních buněk z děložního čípku.

Rakovina děložního čípku stadia 0 je obvykle léčitelná léčbou a šance na úspěch jsou velmi vysoké.

Fáze I

Stádium 1 se týká lokalizované rakoviny, která se nerozšířila za děložní čípek.

Tato etapa se dále dělí na dvě základní dílčí etapy:

 • Fáze 1A: Rakovinové buňky nejsou viditelné pouhým okem a jsou omezeny na děložní čípek.
 • Fáze 1B: Rakovina je viditelná pouhým okem a je omezena na děložní čípek (nerozšířila se do blízkých tkání nebo orgánů).

Ve stadiu 1 je rakovina stále považována za relativně ranou fázi a je často vyléčitelná léčbou, která obvykle zahrnuje chirurgický zákrok k odstranění rakovinné tkáně, jako je radikální hysterektomie (odstranění dělohy) nebo trachelektomie (odstranění děložního čípku a horní část pochvy).

V některých případech může být také použita radiační terapie a chemoterapie.

Etapa II

Stádium II se týká rakoviny, která se rozšířila za děložní čípek, ale ještě se nerozšířila do pánevní stěny nebo do dolní třetiny pochvy.

Etapa 2 se dále dělí na dvě dílčí etapy:

 • Fáze 2A: Rakovina se rozšířila do horních dvou třetin pochvy, ale nerozšířila se do pánevní stěny.
 • Fáze 2B: Rakovina se rozšířila do tkání přiléhajících k děložnímu čípku, jako je pánevní boční stěna, ale ne do spodní třetiny pochvy.

Ve stadiu 2 se rakovina začala šířit mimo děložní čípek, ale stále je považována za lokálně pokročilou rakovinu. Doporučená léčba obvykle zahrnuje kombinaci radiační terapie a chemoterapie a v některých situacích chirurgický zákrok.

Stupeň III

Stupeň III se týká rakoviny, která se rozšířila mimo děložní čípek a do oblasti pánve.

Fáze 3 se dále dělí na tři dílčí fáze:

 • Fáze 3A: Rakovina se rozšířila do spodní třetiny pochvy, ale ne do pánevní stěny.
 • Fáze 3B: Rakovina se rozšířila do pánevní stěny nebo způsobila problémy s ledvinami.
 • Fáze 3C: Rakovina se rozšířila do blízkých lymfatických uzlin.

Doporučená léčba rakoviny děložního čípku stadia 3 typicky zahrnuje kombinaci ozařování a chemoterapie s možností chirurgického zákroku.

Etapa IV

Fáze 4 se týká rakoviny, která se rozšířila mimo pánev do jiných částí těla, jako je močový měchýř nebo konečník.

Fáze 4 se dále dělí na dvě dílčí etapy:

 • Fáze 4A: Rakovina se rozšířila do blízkých orgánů, jako je močový měchýř nebo konečník.
 • Fáze 4B: Rakovina se rozšířila do dalších částí těla, jako jsou plíce, játra nebo kosti.

Doporučená léčba rakoviny děložního čípku stadia 4 typicky zahrnuje kombinaci radiační terapie, chemoterapie a paliativní péče. Cílem léčby v této fázi je často spíše než vyléčení rakoviny zvládnout symptomy a zlepšit kvalitu života.

Jak se provádí staging rakoviny děložního čípku?

Proces stagingu může zahrnovat kombinaci fyzických vyšetření, zobrazovacích testů (jako je CT, MRI nebo PET skenování) a biopsií k určení rozsahu rakoviny.

Existuje několik typů zařízení používaných pro diagnostické testování rakoviny děložního čípku, včetně:

 • Speculum: Zařízení používané k udržení otevřených stěn pochvy, aby lékař mohl prozkoumat děložní čípek.
 • kolposkop: Specializovaný nástroj, který umožňuje lékaři zkoumat děložní čípek pod zvětšením a jasným světlem.
 • Bioptické nástroje: Přístroj, který dokáže odebrat malé vzorky tkáně pro další testování.
 • Pap stěr (cytologický screening): Běžný screeningový test zahrnující malý kartáček nebo špachtli k odběru buněk z povrchu děložního čípku, které se pak zkoumají pod mikroskopem. Výzkum ukazuje, že populační screeningové programy na pap stěr snížily výskyt rakoviny děložního čípku v rozvinutých zemích.
 • Zobrazování: Rentgenové záření, CT vyšetření, MRI nebo PET vyšetření lze použít k určení rozsahu rakoviny a zda se šíří do jiných částí těla.

Jaká stádia rakoviny děložního čípku jsou léčitelná?

Stádia rakoviny děložního čípku, která jsou považována za vyléčitelná, jsou především časnější stadia onemocnění (stádia I a II). V těchto stádiích je rakovina omezena na děložní čípek nebo se rozšířila pouze do blízkých lymfatických uzlin.

Sečteno a podtrženo

Rakovina děložního čípku je často léčitelná a mnoho žen se může při včasném odhalení plně zotavit.

Systém FIGO poskytuje lékařům standardizovaný způsob, jak určit závažnost rakoviny děložního čípku, a také způsob, jak vysvětlit ženám svůj názor, aby mohly činit informovaná rozhodnutí o možnostech léčby.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY