Tag: vysvětlit onemocnění a příznaky

Tablety citalopramu

Co je to za lék? CITALOPRAM (sye TAL oh kočárek) je lék na deprese. Tento lék může být použit pro jiné účely; zeptejte se svého poskytovatele zdravotní péče nebo lékárníka, ...

Injekce ocrelizumabu

co je to za lék? OCRELIZUMAB (ok re LIZ ue mab) léčí roztroušenou sklerózu. Pomáhá snižovat počet relapsů roztroušené sklerózy. Není to lék. Tento lék může být použit pro jiné ...

Duplexní vaskulární ultrazvuk karotid

Přehled Co je ultrasonografie? Při ultrasonografii (ultrazvuku) se přes tělesné tkáně přenášejí vysokofrekvenční zvukové vlny, neslyšitelné pro lidské ucho. Ozvěny jsou zaznamenávány a transformovány na video nebo fotografické obrazy. Ultrazvukové ...

Page 1 of 6 1 2 6

POSLEDNÍ ČLÁNKY