Porozumění hladinám alkoholu v moči – rychlý graf

Testy moči mohou určit, zda jste během posledních 24 hodin požili alkohol.

Alkohol má v těle relativně krátkou životnost, ale test moči dokáže alkohol odhalit dlouho poté, co jeho účinky odezní.

Testy moči mohou přesně detekovat etanol a jeho vedlejší produkty 12 až 24 hodin poté, co se napijete. Přesná doba detekce závisí na typu testu na alkohol v moči, který podstupujete.

Testy etanolové moči mohou odhalit konzumaci alkoholu během posledních 12 hodin, zatímco testy na ethylglukuronid (EtG) a testy na ethylsulfát (EtS) mohou obvykle pomoci odhalit konzumaci alkoholu během posledních 24 hodin.

Ačkoli některé testy EtG a EtS mohou detekovat alkohol až 80 hodin po vašem posledním pití, existuje vyšší pravděpodobnost falešně negativního výsledku po 24 hodinách.

Hladiny alkoholu v moči na první pohled

EtG testy jsou běžným způsobem testování konzumace alkoholu. Následující graf ukazuje, jak je pravděpodobné, že se hladina alkoholu v moči objeví v testech EtG na základě toho, kolik alkoholu zkonzumujete a kolik času uplyne od posledního pití.

Tento graf je založen na pozitivní prahové hodnotě 100 nanogramů EtG na mililitr. Jinými slovy, předpokládá, že budete mít pozitivní test, pokud test detekuje více než 100 nanogramů na mililitr.

Trestní soudy však obecně používají hranici 500 nanogramů na mililitr.

Hodiny (hod.) Lehké (1–4 nápoje) Střední (5–9 nápojů) Těžký (10+ nápojů)
1–12 hodin pravděpodobně pravděpodobně pravděpodobně
12–24 hodin možné tak či tak pravděpodobně pravděpodobně
36–48 hodin nepravděpodobné možné tak či tak pravděpodobně
48–60 hodin nepravděpodobné nepravděpodobné možné tak či tak
60–72 hodin nepravděpodobné nepravděpodobné dost nepravděpodobné
72–80 hodin nepravděpodobné nepravděpodobné nepravděpodobné

K čemu se používají hladiny alkoholu v moči?

Testy na alkohol v moči mohou lékařům pomoci určit, zda jste po určitou dobu požili alkohol. Je možné mít pozitivní test na konzumaci alkoholu, i když momentálně nejste opilí.

Konzumace velkého množství alkoholu může vést k pozitivním výsledkům testu moči déle než konzumace jednoho nápoje. Testy na alkohol v moči však nemohou přesně zjistit, kolik jste museli vypít.

Jak dlouho je alkohol zjistitelný testem na drogy?

Vaše moč vyplavuje alkohol z vašeho systému. Během prvních několika hodin po pití může být etanol detekovatelný ve vaší moči a dalších tělesných tekutinách.

Testy mohou také detekovat alkohol měřením metabolitů alkoholu, jako je EtG nebo EtS. Vaše tělo vytváří metabolity, zatímco zpracovává alkohol.

Metabolity zůstávají ve vašem systému déle než skutečný alkohol, a proto testy, které měří metabolity alkoholu, mají delší dobu detekce.

Moč

U testů na alkohol v moči závisí doba detekce na typu testu, který podstupujete.

 • Testy etanolové moči: 12 hodin
 • EtG testy moči: 24 až 72 hodin
 • EtS test moči: 24 až 72 hodin

Ačkoli se testy mohou lišit v citlivosti, odborníci obecně považují testy EtG a EtS za přesné pouze během prvních 24 hodin. Mohou přesně detekovat užívání alkoholu po delší dobu.

Přesto je po 24 hodinách vyšší pravděpodobnost falešně negativního výsledku. Jinými slovy, výsledek bude negativní, i když jste požili alkohol.

Sliny

Testy slin mohou měřit obsah alkoholu v krvi (BAC). Mohou zjistit konzumaci alkoholu maximálně 24 hodin poté, co jste požili alkohol.

Po 24 hodinách vaše tělo obvykle metabolizuje alkohol, takže je téměř nemožné ho detekovat ve vašich slinách.

Krev

Krevní testy mohou také zjistit nedávné požití alkoholu. Některé krevní testy na alkohol měří váš BAC, zatímco jiné hledají biomarkery konzumace alkoholu.

Období detekce se liší test od testu:

 • Tradiční krevní testy na alkohol změří váš BAC a odhalí spotřebu alkoholu za posledních 12 hodin.
 • Krevní testy EtG a EtS odhalí alkohol ve vašem těle až 24 hodin po vašem posledním pití.
 • Testy transferinu s nedostatkem sacharidů mohou identifikovat pravidelné těžké pití.
 • Krevní testy na fosfatidyletanol (PEth) detekují pití v předchozích 1 až 3 týdnech, ale vaše hladiny PEth mohou být vysoké déle po delším těžkém pití.

Dech

Alkohol obvykle dokáže detekovat alkohol za posledních 4 až 6 hodin. Může být pozitivní až 24 hodin po vašem posledním pití.

Alkohol nezjistí pouze to, zda jste požili alkohol. Může také měřit váš BAC, který koreluje s tím, kolik alkoholu jste vypili.

Jaké faktory ovlivňují, jak dlouho alkohol zůstává ve vašem systému?

Mnoho faktorů ovlivňuje, jak rychle jste metabolizovat alkoholpočítaje v to:

 • Stáří: Teenageři, mladí dospělí a starší dospělí mají tendenci eliminovat alkohol pomaleji než lidé ve věku od 20 do 50 let.
 • Tolerance: Pokud často hodně pijete, můžete to rychleji metabolizovat.
 • Cvičení: Můžete se zbavit alkoholu rychleji, pokud budete cvičit.
 • Jídlo: Pokud jste v poslední době jedli, můžete alkohol rychleji metabolizovat.
 • Zdraví: Pokud vaše ledviny nebo játra nefungují tak, jak by měly, můžete alkohol metabolizovat pomaleji.
 • Denní doba: Lidé mají tendenci metabolizovat alkohol rychleji později během dne.

Průměrná rychlost metabolismu k odstranění alkoholu je asi jeden nápoj za hodinu, ale výše uvedené faktory mohou tuto rychlost mírně ovlivnit.

Je něco, co můžete udělat pro rychlejší metabolismus alkoholu?

Je téměř nemožné rychle vystřízlivět, ale můžete pomoci svému tělu rychleji se zbavit alkoholu několika způsoby.

Pro rychlejší metabolismus alkoholu můžete vyzkoušet následující:

 • Jezte vydatné jídlo.

 • Pít hodně vody.

 • Udělejte nějaké lehké cvičení.

 • Často močit.

Obecně platí, že jediná věc, která vám spolehlivě sníží BAC, je čas. Dejte si čas na vystřízlivění a vyvarujte se chování, které může mít škodlivé účinky, pokud jste nedávno pili alkohol, jako je řízení.

Sečteno a podtrženo

Testy moči mohou zjistit, zda jste v poslední době pili alkohol. Obecně mohou být přesné po dobu 12 až 24 hodin, v závislosti na povaze testu.

Určité testy na alkohol – zejména krevní testy – mohou také pomoci určit těžké a dlouhodobé pití.


Sian Ferguson je spisovatelka zabývající se zdravím a konopím na volné noze se sídlem v Kapském Městě v Jižní Africe. Je zapálená pro to, aby umožnila čtenářům pečovat o své duševní a fyzické zdraví prostřednictvím vědecky podložených, empaticky podávaných informací.

Zjistit více

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSLEDNÍ ČLÁNKY