Tag: nové informace pro pacienty

Glosář transplantací plic

Slovník pojmů týkajících se transplantací plic. Allograft (alogenní štěp nebo homograft): Transplantační tkáň získaná ze stejného druhu (tj. člověka). Antihypertenzní lék: Lék snižující hypertenzi (vysoký krevní tlak). Ateroskleróza: Onemocnění, při ...

Tablety Abemaciclib

Co je to za lék? ABEMACICLIB (BEM a SYE klib) je lék, který se zaměřuje na proteiny v rakovinných buňkách a zastavuje růst rakovinných buněk. Používá se k léčbě rakoviny ...

Injekce tocilizumabu

Co je to za lék? TOCILIZUMAB (TOE si LIZ ue mab) se používá k léčbě revmatoidní artritidy a juvenilní idiopatické artritidy. Používá se také k léčbě obrovskobuněčné arteritidy a syndromu ...

Sluchový systém

Náš sluchový systém má mnoho pracovních částí. Vnější ucho shromažďuje zvuky, které rozvibrují bubínek ve středním uchu. Vnitřní ucho přijímá tyto vibrace a posílá je do sluchového nervu. Tyto impulsy ...

Page 1 of 2 1 2

POSLEDNÍ ČLÁNKY