Tag: vysvětlit zdravotní problémy

Midostaurin kapsle

co je to za lék? MIDOSTAURIN (mi doe stor in) je lék, který se zaměřuje na proteiny v rakovinných buňkách a zastavuje růst rakovinných buněk. Používá se k léčbě akutní ...

Tablety imatinibu

co je to za lék? IMATINIB (i MAT in ib) je lék, který se zaměřuje na proteiny v rakovinných buňkách a zastavuje růst rakovinných buněk. Používá se k léčbě některých ...

Injekce Pegfilgrastimu

co je to za lék? PEGFILGRASTIM (PEG fil gra stim) je dlouhodobě působící faktor stimulující kolonie granulocytů, který stimuluje růst neutrofilů, což je typ bílých krvinek důležitých v boji těla ...

Injekce Anakinra

Co je to za lék? ANAKINRA (an a KIN ra) se používá k léčbě revmatoidní artritidy a novorozeneckého multisystémového zánětlivého onemocnění (NOMID). Tento lék může být použit pro jiné účely; ...

Page 1 of 5 1 2 5

POSLEDNÍ ČLÁNKY